Alpenverein OEAV.CZ Bergauf

Krizový management

Znalosti, které člověk nikdy nechce použít.

Být vedoucím túry, skupiny mládeže nebo kamarádů, znamená doprovázet tyto lidi do hor, předávat jim své zkušenosti a lásku k přírodě, umožnit jim zažít pocit sounáležitosti. S touto, byť neformální funkcí, je ale spojena i zodpovědnost, když se něco pokazí.
Při společných akcích v horách převládají pozitivní zážitky. Tisíce účastníků skupinových výletů se vracejí domů s rozzářenými obličeji. Statistika ale ukazuje i stinné stránky horských akcí: každoročně se v Rakousku zraní okolo 8 000 lidí, a to pouze při běžných túrách a vysokohorské turistice! V posledních letech zemřelo v průměru 300 lidí ročně při turistických, lezeckých, snowboardových a skialpových výletech. To je dostatečný důvod k tomu, abychom téma „Krizové situace“ brali vážně.

Alpenverein OEAV.CZ Bergauf

Chybějící odvaha 

Nejdůležitější je snažit se nehodám vyhnout. Tomuto tématu se věnuje řada školení a kurzů. Když se ale přeci jen něco přihodí, člověk by měl být schopen pomoci. Ochota pomoci je bohužel v „civilním“ životě velmi nízká. Experimenty s hranými úrazy a nehodami ukazují, jak málo lidí je v běžném životě ochotno pomoci lidem v nouzi, resp. málokdo si troufne přímo pomoci. U simulovaných nehod ve stanicích metra je situace stejně špatná jako u skutečných dopravních nehod a v horách. Ochota stoupá se znalostmi první pomoci a také když víme, že není nic horšího než nepomoci. 

Vzdělání odvahu podporuje 

Naší misí v Akademii Alpenvereinu je snaha vzdělat především vedoucí skupin a průvodce, kteří často vedou méně zkušené turisty do hor, aby si uměli poradit ve složitých situacích a při úrazech. Tyto kurzy se vylepšují a vyvíjejí již 20 let a kdokoliv se jich může zúčastnit.

Alpenverein OEAV.CZ Bergauf

Tak jednoduše, jak to jen lze

Koncepty a návody ke zvládnutí krizové situace (krizový management = první pomoc v terénu + schopnosti vedení ve stresové situaci + zvládnutí skupinové organizace) jsme se snažili zjednodušit, optimalizovat a zpracovat tak, aby laici i přes vysokou míru stresu zvládli reagovat a pomáhat. Postupy se snažíme upravovat, aby byly maximálně přehledné a lidé je měli odvahu uplatnit.
V poslední době pracujeme se schématem „3 x 3“, které obsahuje nejdůležitější kroky: první pomoc (1), neodkladná opatření v terénu (2) a další zabezpečení pacientů (3). Každý z těchto kroků se skládá ze tří úkonů. Způsob ošetření vždy záleží na tom, jak dlouhobude trvat, než dorazí profesionální záchranáři.

První kroky

1. bezpečnostní opatření: rozhlédnutí se po okolí – vyhodnocení, zda existuje nějaké nebezpečí, popř. ohrožení života (riziko zřícení se, riziko pádu kamenů, laviny, nebezpečí záplavy či blesku atd.) pro zraněné / skupinu / pro mě?
2. rozdělení úkolů: kdo se stará o zraněné, kdo se stará o organizaci (skupiny, kudy lze k nehodě přijet, kde lze přistát, jak se chránit apod.)?
3. organizace skupiny: skupinu zapojit do pomoci, shromáždit důležitý materiál pro záchranu, vzájemná podpora atd.

Neodkladná opatření v terénu 

1. bezpečnost: 
→  zabezpečit místo nehody, aby se zamezilo dalšímu nebezpečí a dalším zraněním
→  dostat do bezpečí zraněné (odtáhnout, odnést, transportovat na batohu…) 
2. první pomoc: 
→  kontrolovat dech u bezvědomých pacientů, při pravidelném dýchání umístit do stabilizované polohy; když nedýchají, zahájit resuscitaci 30:2
→  zastavit krvácení (tlak rukou, tlakový obvaz)
→  prevence šoku, udržování v teple 
3. zajištení skupiny
→  při nebezpečí dovést skupinu do bezpečí
→  držet se pohromadě, chránit skupinu
→  rychle zasáhnout při panice nebo když někdo ze členů skupiny utíká pryč

Volání záchrany

→  nouzové volání následuje hned po první pomoci, resp. po kontrole pacienta (pokud nejsou potřeba žádná další neodkladná opatření)
→  při krizové situaci v horách na území Rakouska určitě upřednostněte volání horské služby na číslo 140 před evropským nouzovým telefonním číslem 112
→  důležitou součástí přípravy túry je uložení telefonních čísel do mobilu. Je nutné se postarat i o to, aby přístroje pro případ nouze fungovaly (např. výdrž baterie…)
→  specifikace místa nehody (např. GPS, mapa, číslo cesty, nadmořská výška)
→  být schopen záchranné službě odpovídat a zůstat na signálu
→  poslouchat pokyny záchranky
→  v cizině upozornit záchranku na event. problém při domluvě

Kontrola pacienta

Zeptat se pacienta, jak se cítí, prohmatat ho a zkusit najít všechna zranění, pozorovat okolí. 

Další opatření: 

1. Zranění fixovat pomocí obvazů, trojcípého šátku, náplastí atd., cizí těleso fixovat v ráně, při otoku nebo popálení chladit atd. 
2. Stabilizace zraněné části těla podložením nebo zpevněním 
3. Polohování zraněného: stabilizovaná poloha při bezvědomí, protišoková poloha u pacientů se šokem, zraněné části těla uvolnit – odlehčit (zohlednit pacientovy požadavky)

Péče o zraněného

Starat se o zachování tepla, komunikovat s pacientem, vytvořit chráněné místo. 
Převzato z magazínu Bergauf 4-2019, strana 34, text: Klemens Fraunbaum 

Klemens Fraunbaum M.Sc. je záchranář, trenér krizového managementu, soudní znalec, člen vzdělávacího týmu „První pomoc a krizový management“. 

SOS - Nouzové volání v Rakousku

→ horská služba: 140
→ když hoří, voláme 122
→ když potřebujeme policii, voláme 133
→ a když chceme záchranku, tak číslo 144
Alternativa k tomu, když například není jasné, koho byste měli volat, je evropské nouzové číslo 112

Alpenverein OEAV.CZ Bergauf

Aplikace ZÁCHRANKA také v Rakousku

Záchranka skvěle funguje v ČR i v Rakousku (a postupně i dalších zemích). Jedním stiskem odešlete svou GPS polohu, zdravotní údaje, kontakty na osoby blízké a další informace záchranné službě. Zároveň budete telefonicky spojeni se záchranáři. Není nutné stažení rakouské verze aplikace! Aplikaci si zdarma nainstalujte nebo aktualizujte v Google Play či App Store. 
www.zachrankaapp.cz

Alpenverein OEAV.CZ Bergauf

BERGAUF – německy psaný magazín pro členy Alpenvereinu. V Rakousku doručován zdarma, našim členům jej do schránky doručujeme za zvýhodněnou cenu poštovného 150 Kč/5 čísel.

Sleva pro členy Alpenverein

Aktuality

Dálková turistická trasa Alpe-Adria-Trail

18. 05. 2020
Alpe-Adria-Trail je 750 km dlouhá, po celé své délce perfektně značená a z přírodního hlediska...

Zamilujte si seakayaky

15. 05. 2020
„Sednout do lodi a propojit se s vodní hladinou.  Houpat se na vlnách, hledět do dálky a vědět, že...

Fotosoutěž 2020

13. 05. 2020
Už jen do 31. května můžete registrovat vaše poklady z fotoarchivu anebo dát hlas oblíbenému snímku...
Nahoru