Alpenverein

Alpenverein Premium

Exkluzivní pojištění, které je k dispozici výhradně řádným členům Alpenvereinu v případě:

 • prodloužení pojistné ochrany u pobytů delších než 8 týdnů
 • výstupů na hory vyšší než 6 000 metrů
 • navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000 €

Pozor - pro individuální výstupy nad 6 000 metrů byly v průběhu roku 2017 zásadně upraveny pojistné podmínky.

Ceník připojištění Alpenverein Premium 2018

Jednotlivci / Délka pojištného období do EVROPA SVĚT SVĚT NAD 6 000 M
5 dnů 12 € 20 €

400 €

17 dnů 25 € 43 €
31 dnů 36 € 54 €
2 měsíce 74 € 111 € 650 €
3 měsíce 125 € 200 € 900 €
4 měsíce 180 € 288 € 1 150€
Rodiny / Délka pojištného období do EVROPA SVĚT
5 dnů 26 € 42 €
17 dnů 52 € 88 €
31 dnů 74 € 110 €
2 měsíce 150 € 224 €
3 měsíce 252 € 402 €
4 měsíce 362 € 578 €

Rodina: až 7 společně cestujících osob, z nich maximálně 2 dospělí – nezávisle na příbuzenských vztazích
Evropa: Evropa, všechny středomořské státy a ostrovy, Jordánsko, Madeira, Azorské ostrovy,  Kanárské ostrovy a Rusko. Úplný výpis zemí spadajících do tarifu Evropa >
Svět nad 6 000 m: U tohoto tarifu je rozlišováno mezi výstupem organizovaným a výstupem individuálním. Tímto tarifem musí být pojištěna cesta v celé své délce.

Pojištění AV Premium musí být sjednáno před započetím cesty. Počátkem platnosti pojištění Premium musí být 1. den cesty, pouze v případě prodloužení pojistné ochrany u cest do 6 000 m může být počátkem také 57. den cesty. 

Pojištění Premium je možné sjednat pouze pro členy Alpenverein s trvalým bydlištěm nebo místem pobytu v Evropě.

Pojistná ochrana platí pro jednu cestu po zvolenou délku pojistného období. Cena vyplývá z délky pojistného období a je nutno ji uhradit před nástupem cesty.

Uhrazením pojistného vyjádří pojištěnec svůj souhlas s uvedenými podmínkami a podmínkami pojistné smlouvy. Základem pro pojistnou smlouvu jsou EVROPSKÉ podmínky cestovního pojištění EVR-RVB ÖAV 2014. Všechny pojistné ochrany jsou subsidiární.

Pokyny k vyřízení připojištění

Aby bylo vaše připojištění včas vyřízeno, obraťte se na nás alespoň týden před odjezdem. 

Na email clenstvi@oeav.cz nám vždy napište:

 • vaše jméno
 • členské číslo
 • termín vaší cesty (ode dne odletu/odjezdu z ČR do dne návratu do ČR)
 • cílovou zemi
 • případně zda máte zájem o pojištění nad 6 000 m.

Poté vám zašleme podklady pro úhradu pojistného. Ceny jsou účtovány v CZK dle aktuálního směnného kurzu (ceník FIO prodej). K ceně pojištění je účtován manipulační poplatek 100,- Kč.

Výstupy na vrcholy přesahující 6 000 m

Ve smyslu pojištění AV Premium je rozlišováno, zda výstup podnikáte:

 1. v rámci organizované výpravy
 2. individuálně

Organizované výstupy

Jak vyplývá z akutálních pojistných podmínek, pojistná ochrana se týká turisticky organizovaných výstupů, kde skupinu vede autorizovaná osoba (vůdce/průvodce) a pojištění je uzavřeno pro všechny pojištěné na stejnou délku cesty.

Individuální výstupy

Před uzavřením pojištění AV premium podléhá uzavření pojistky schválení pojistitelem. Podkladem ke schválení je vyplnění níže publikovaného formuláře. 

Pojištění a pojistné krytí

Zahraničí - dohodnutá oblast platnosti kromě státu, ve kterém má pojištěná osoba trvalé bydliště. Podkladem pro smlouvu jsou EVROPSKÉ podmínky cestovního pojištění EVR-RVB ÖAV 2014.
Předpokladem pro pojistnou ochranu je členství pojištěné osoby (osob) v rakouském Alpenvereinu.

Pojistná ochrana pro léčebné výlohy v zahraničí platí pro nehody ve volném čase a při výkonu povolání, rovněž v případě nemoci. Náklady na pátrací a záchranné akce v zahraničí jsou pojištěny v rámci nehod ve volném čase.
Nemocí se podle všeobecně uznávaného stanoviska lékařské vědy rozumí tělesný nebo duševní stav odlišný od normálního stavu.

Léčebné výlohy v zahraničí

Pojistné limity:

 1.   Transport do nemocnice/Převoz do 500 000 €
 2.   Ambulantní ošetření do 500 000 €
 3.   Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení do 500 000 €
 4.   Transport do místa trvalého bydliště do 100 %
 5.   Repatriace zemřelého do 100 %

Maximální plnění pro body 1 – 5 v případě neočekávaného akutního zhoršení stávajícího onemocnění do 50 000 €

PÁTRACÍ A ZÁCHRANNÉ AKCE V ZAHRANIČÍ

Náklady na pátrací a záchranné akce v zahraničí v případě nehody, v nouzové situaci v horách a na moři jsou kryty do 25 000 €

Pojistná ochrana zahrnuje

Léčebné výlohy

Všechny výdaje za lékařsky odůvodněný transport postiženého ze zahraničí do zdravotnického zařízení v zemi trvalého bydliště nebo do místa trvalého bydliště, včetně výdajů na převoz jedné doprovázející postiženému blízké osoby. Předpoklady pro převoz postiženého kromě jeho způsobilosti k tomuto převozu:

 • postižený je v ohrožení života nebo
 • léčebná péče na místě úrazu neodpovídá standardní úrovni lékařského ošetření, které by bylo postiženému poskytnuto v jeho domovském státě nebo
 • předpokládá se hospitalizace ve zdravotnickém zařízení delší než 5 dnů

Výdaje v zahraničí (ne v zemi trvalého bydliště):

 • Za ošetření, které je z lékařského hlediska neodkladné a nezbytné, včetně léků předepsaných lékařem.
 • Za převoz do nejbližší vhodné nemocnice, který je z lékařského hlediska nutný až do výše 500 000 €.
 • Všechny výdaje za převoz zemřelého ze zahraničí do místa jeho posledního trvalého bydliště.
 • Převoz (do nemocnice, převoz do místa trvalého bydliště či repatriace) musí být zajištěn smluvní organizací uvedenou na členské kartě, jinak se uhradí max. 750 €.

Výdaje za záchranné a pátrací akce:

Výdaje za záchranné a pátrací akce jsou takové výdaje místně příslušných záchranářských organizací (v případě nehod blízko hranic také výdaje záchranářských organizací sousedícího státu), které jsou nezbytné, jestliže má pojištěný nehodu nebo se octl v nouzové situaci na vodě nebo v horách a musí být zachráněn, ať je zraněný nebo nezraněný (totéž platí analogicky v případě smrti).

Výdaje za záchranné a pátrací akce jsou prokazatelné výdaje za pátrání po pojištěném, za jeho záchranu a převoz k nejbližší sjízdné komunikaci nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení.

Aktuality

Ročenka Alpenverein 2018

06. 12. 2017

64 stran článků a fotografií ze světa hor doplněných informacemi o rakouském alpském svazu...

Příroda a poznání s CK V-tour

28. 11. 2017

Pohodové programy s kombinací přírody, historických i kulturních zajímavostí přesně tak, abyste...

Fotosoutěž Alpenverein 2018

24. 11. 2017

Vyhrajte pobyt ve švýcarském Davosu a další skvělé ceny.

Hlasujte o nejlepší...

Nahoru