Alpenverein

Čísla a fakta

Österreichische Alpenverein je největším alpským svazem v Rakousku.

12 000 funkcionářů a 10 000 pomocníků v celém Rakousku je tu stále pro Vás a odpracuje 1,3 milionu pracovních hodin bez nároku na mzdu ročně (= 148 let produktivního věku jednoho člověka).

195 sekcí na celém rakouském území se stará o 500 000 členů, kteří si mohou vybírat z asi 16 000 různých akcí.

235 svazových chat s 13 000 místy skýtá ochranu a přístřeší, jsou turistickým cílem asi jednoho milionu návštěvníků ročně a výchozím stanovištěm pro nespočetné cesty až na vrchol.

26 000 km svazových stezek je spravováno, udržováno a značeno sekcemi. Jako síť se rozpínají po rakouských horách a vedou turisty i alpinisty spolehlivě až k jejich cíli.

Nahoru