Alpenverein

Připojištění trvalé invalidity

Pojišťovna Generali Versicherung AG, která je partnerem rakouského Alpenvereinu, nabízí pro členy Alpenvereinu finanční zabezpečení pro případ úrazu s následky trvalé invalidity od 50 %, které se vám mohou přihodit při sportovních aktivitách ve vašem volném čase. Připojištění je platné na kalendářní rok.

POZOR: Na připojištění trvalé invalidity se  nevztahuje akce „4 měsíce zdarma". Pokud se stanete v období 1. září - 31. prosince novými členy Alpenvereinu a zároveň žádáte o připojištění trvalé invalidity, bude vám toto připojištění platit až od 1. ledna roku následujícího. 

Trvalou invaliditu je možné doobjednat nezávisle na prodloužení členství v Alpenverein kdykoli v průběhu roku. 

Ceny připojištění trvalé invalidity

Pro jednotlivce činí poplatek 280 Kč /rok (550 Kč/rok – dvojnásobné připojištění, 825 Kč/rok – trojnásobné připojištění) a měsíční odškodné po celý zbytek života je ve výši 450 €, resp. dvojnásobné 900 € nebo trojnásobné 1 350 € (od trvalé invalidity 50%).

Pro rodinu s dětmi do 15 let činí poplatek 995 Kč/rok (1 990 Kč/rok – dvojnásobné pojištění, 2 985 Kč/rok trojnásobné připojištění), v případě poúrazové trvalé invalidity od 50% u rodičů činí měsíční renta postiženému 450 €, resp. dvojnásobné 900 €, trojnásobné 1350 €. Vznikne-li trvalá poúrazová invalidita u pojištěného dítěte do 15 let, bude vyplaceno místo měsíční renty jednorázové odškodné ve výši 89 000 €. V rámci pojištění rodiny je zároveň pojištěn manžel (ka), druh (družka) i děti do dovršení 15 let žijící ve společné domácnosti (vlastní děti, děti v pěstounské péči, adoptované děti)

Zemře-li pojištěný člen Alpenverein, který již pobíral měsíční odškodné 450 €, dvojnásobek nebo trojnásobek, pojišťovna zaručuje partnerovi/dědici vyplácení renty po zbytek období 20 let po vzniku nehody.
POZOR: Jestliže člen zemře ihned při nehodě nebo během jednoho roku od data nehody na následky zranění při nehodě, pak se dle všeobecných podmínek vyplácení renty neuskuteční. 

Kdo může být připojištěn?

Pojištění lze uzavřít pro každého člena OEAV až do dovršeného 74. roku života.
Nepojistitelné jsou osoby, které jsou trvale plně neschopné práce nebo jsou postiženy těžkými nervovými chorobami a osoby s psychickým onemocněním.

Co není pojištěno?

Do pojištění nejsou zahrnuty např. úrazy, které se přihodí u sportů s motorovými vozidly, které se přihodí při používání leteckých přístrojů, letadel a u seskoků na padácích. Pojištěno je ale používání motorových letadel, které jsou určeny k přepravě osob.

Od kdy je pojištění platné?

Připojištění na trvalé následky úrazu je platné ode dne následujícího po připsání částky na náš účet nebo po úhradě v hotovosti.

Aktuality

3x Švýcarsko v knižní podobě

13. 10. 2017

Ve stálé nabídce naší prodejny právě přibyly 3 tituly věnující se Švýcarsku. Před blížící se...

Podzimní Everest je tady!

11. 10. 2017

Podzimní Everest nabízí celou řadu tipů, kam v tomto kouzelném období vyrazit. Snímky Petra...

Zářiové tipy na chaty

09. 09. 2017

Ve spolupráci s Německým a Jihotyrolským Alpenvereinem jsou každý měsíc představovány tipy na...

Nahoru