Alpenverein OEAV.CZ Tísňové volání

Tísňové volání z Alp: Naléhavá výzva k záchraně alpských chat a turistických stezek

Připojte se k petici

Pouze záchranný finanční balíček v celkové výši 95 milionů EUR může vytvořit podmínky pro to, aby rakouské horské spolky mohly i nadále udržovat horské chaty a turistické stezky pro všechny, kteří tráví volný čas v horách.

Touto naléhavou výzvou se Svaz rakouských alpských spolků spolu se svými třemi největšími členskými spolky - Rakouským Alpenvereinem, Spolkem přátel přírody Rakouska (Naturfreunde Österreich) a Rakouským turistickým klubem (ÖTK Österreichischer Touristenklub), obrací na veřejnost a spolkovou vládu: 272 alpských chat a 50 000 kilometrů turistických tras se nachází v akutní nouzi. Hrozí jim, že se v důsledku finančních potíží a rostoucího počtu extrémních povětrnostních jevů v důsledku klimatické krize doslova rozpadnou. Alpské svazy vydávají naléhavou výzvu: V doprovodu informační kampaně a petice, která mobilizuje jejich více než 906 000 členů, se obracejí na vládu se svými obavami.

Petice (v němčině): Notruf aus den Alpen!

Podívejte se na tiskovou konferenci z 29. května 2024

V průměru tři až čtyři chaty ročně již nemohou být alpskými spolky provozovány. Uzavírají se nebo úplně opouštějí. Gerald Dunkel-Schwarzenberger, předseda Svazu alpských spolků, je znepokojen: „Alpské chaty a stezky plní nejen ochrannou funkci, ale jsou také znakem identity Rakouska a hrají důležitou roli při vytváření regionálních hodnot. Pokud by měly zaniknout jako kulturní, sportovní a vzdělávací prostor, byla by to katastrofa nejen pro všechny, kteří vyhledávají rekreaci v horách, ale také pro cestovní ruch – nemluvě o důležité funkci chat a stezek při provázení návštěvníků hor.“ Vzhledem k této prekérní situaci se alpské spolky shodují: pouze s pomocí záchranného finančního balíčku v celkové výši 95 milionů EUR lze provést naléhavé opravy a turistické stezky nadále dobrovolně zpřístupňovat široké veřejnosti.

Záchranný balíček nejvyšší naléhavosti

Důvodů finančních potíží je mnoho: některé chaty jsou již 150 let staré. V průběhu let se kvůli omezeným a omezeným finančním prostředkům nahromadily velké projekty na rekonstrukce a náhradní stavby. Provozní doba chat je krátká a podmínky obtížné. Prakticky žádná z chat není schopna financovat náklady na údržbu z běžného provozu. Spolky jsou při údržbě vysokohorské infrastruktury závislé na členských příspěvcích, darech a veřejných dotacích.

Dotace pro horské kluby, které činí v průměru 18 % nákladů na běžnou údržbu chat, jsou zjevně příliš nízké. Část těchto dotací je určena i na jiné oblasti, jako jsou cesty, horolezecká zařízení, speciální projekty atd. Ostatní státní dotace nejsou zahrnuty. Federální prostředky (BMAW) nebyly od roku 2013 upraveny o inflaci, přitom stavební náklady v údolí od té doby vzrostly o 42 %, ve vysokých horách ještě výrazněji.

Alpenverein OEAV.CZ Tísňové volání
Lidé (zleva): Günter Abraham (spolkový ředitel Naturefriends Austria), Gerald Dunkel-Schwarzenberger (předseda Rakouského alpského svazu), Wolfgang Schnabl (předseda Rakouského alpského svazu, Michael Platzer (jednatel Rakouského turistického klubu)

Zvyšující se tlak na dobrovolníky v klubech

O 50 000 kilometrů cest a stezek se starají dobrovolníci z alpských klubů. Obnovují značení, odstraňují odpadky a kontrolují stabilitu zábradlí, mostů a schodů.

„Turistické stezky jsou jako vizitka místního horského světa. Jen v rámci Alpenvereinu pracuje více než 1 000 dobrovolníků, kteří se starají o to, aby síť stezek byla v dobrém stavu pro širokou veřejnost. Každoročně odpracují tisíce hodin dobrovolné práce a toto úsilí se vzhledem k narůstajícímu počtu extrémních povětrnostních jevů neustále zvyšuje,“ zdůrazňuje důrazně prezident Alpenvereinu Wolfgang Schnabl. Kromě nákladů na údržbu se zvyšuje také riziko odpovědnosti, kterou jako provozovatelé stezek neseme.

Pokud se v důsledku těchto problémů nenajdou další dobrovolníci, kteří by stezky udržovali, musí se práce zadat drahým specializovaným firmám.

Ztížené podmínky v důsledku klimatické krize

Důsledky klimatické krize jsou obzvláště silně pociťovány v horách. Alpské spolky se obávají tání věčně zmrzlé půdy, nedostatku vody, rostoucího počtu extrémních povětrnostních jevů, sesuvů půdy a skalních řícení.

Günter Abraham, výkonný ředitel organizace Naturfreunde, popisuje situaci působivě: „V nadcházejících desetiletích nás klimatické změny postaví před velké výzvy. Vedle sociálních problémů, jako je hlad nebo chudoba, jsme konfrontováni i s ničivými dopady na přírodu a životní prostředí v našich horách. Zachování našich horských chat a stezek bude vyžadovat veškeré naše nadšení i energii. Bez mimořádného úsilí mnoha dobrovolníků by toto úsilí jednoduše nebylo možné. Je pro mě velmi důležité, aby spolková vláda vyjádřila finanční částkou svůj respekt a vděčnost za to, čeho bylo dosaženo, a pomohla tak zachovat toto rakouské kulturní bohatství.“ Úspornost, udržitelnost, energetická účinnost a šetrnost ke klimatu jsou v provozu vysokohorské chaty velmi důležité, zejména vzhledem k exponované poloze - nejen z hlediska zásobování pitnou vodou a energií, ale také z hlediska čištění odpadních vod a zamezení vzniku odpadu. Kromě toho jsou v kulinářském menu regionální a sezónní produkty. Horské chaty hrají průkopnickou roli v oblasti hospodaření šetrného ke zdrojům.
 

Alpenverein OEAV.CZ Tísňové volání
V zimě 2019 musela být chata Totalphütte ve Vorarlbersku obnovena poté, co ji zničila lavina. Foto: Christoph Etter

Společný signál pro záchranu horských chat a turistických stezek

Michael Platzer, jednatel Rakouského turistického klubu, nachází k této situaci jasná slova: „S finančními prostředky ve výši 300 000 EUR pro náš turistický klub nemůžeme realizovat rekonstrukci chaty, když to obvykle stojí 3 až 4 miliony eur. Pokud se chata opustí, stezky přestanou být využívány, a to nutně vyvolává otázku, jak přežije rakouské hospodářství bez letní turistiky.“

Horské spolky vyzývají veřejnost, aby podpořila jejich petici a vyslala tak společný signál ve prospěch záchrany chat a stezek.

Petici můžete podepsat online zde (v němčině): Notruf aus den Alpen!

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění