Alpenverein

Český alpský klub

Poslání organizace

Hlavní náplní činnosti zapsaného spolku Český alpský klub (dále ČAK) je vzdělávací a osvětová činnost v oblasti pohybu a pobytu v outdoorovém prostředí (příroda, hory, lesy aj.), prevence úrazů a rizik vznikajících při aktivním pobytu v přírodě. Tematicky jsou naše aktivity určeny zejména laické veřejnosti nevyjímaje specifické společenské skupiny, jako jsou rodiny s dětmi, mládež a senioři. 

Aktuální dění můžete sledovat na facebookových stránkách.

Jaké hodnoty řídí naše kroky?

Český alpský klub se považuje za kosmopolitní, sociálné a ekologicky odpovědnou vzdělávací instituci s důrazem na zvyšování bezpečnosti při pohybu mládeže a dospělých na volnočasových aktivitách v každém outdoorovém prostředí. Jarní vzdělávací blok nabízí přednášky o orientaci, meteorologii a pojištění v horách, prevenci a léčbě zdravotních komplikací při cestování, pobytu v horách s dětmi, pobytu v extrémních podmínkách, moderních materiálech v outdooru, apod. Cílem těchto přednášek je poskytnout zájemcům nezbytné informace o možných rizicích hrozících při pohybu v přírodě, možné prevenci a minimalizaci těchto rizik. Svým rozsahem a pojetím (navazující semináře, systematizace) se jedná o naprosto jedinečný projekt v rámci celé České republiky, který je pravidelně pořádán na území městské části Brno-střed a dalších místech celé České republiky.

Environmentální činnost

Nedílnou součástí našich přednášek a kurzů jsou podněty vedoucí k uvědomění si role, kterou zastává člověk ve svém vlivu na vzhled krajiny a možnou ochranu přírody a to jak v alpském prostředí tak i bezprostřední blízkosti svého bydliště či lesa. Své místo má šíření osvětových informací v oblastech cestovního ruchu, geografie a tzv. měkkého turismu.

Mezinárodní spolupráce

Naším hlavním partnerem je Alpenverein – nejvýznamnější horolezecký svaz Rakouska, sdružující více než 500 000 členů. Jeho vídeňská sekce Edelweiss podporuje naši činnost konzultacemi a zprostředkovává školení našich instruktorů přímo v Rakousku a pro vybrané kurzy poskytuje ubytovací kapacity na svých horských chatách.

Další spolupracující organizací je Švýcarský alpský klub. Některé z jeho sekcí provozují chaty přímo uzpůsobené pro pobyty dětí. Spolu s vyškoleným personálem a horskými vůdci vytváří podmínky pro popularizaci aktivního trávení volného času a ochranu vysokohorské přírody mezi dětmi a mládeží.

Při naší činnosti pak čerpáme také z aktivní spolupráce s nejvýznamnějšími tuzemskými organizacemi v čele s Českým horolezeckým svazem a Klubem českých turistů.

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění