Alpenverein Edelweiss OEAV.CZ

Pojištění Alpenverein

Celoroční pojištění Alpenverein Weltweit Service kryjící rizika při provozování sportovních aktivit na celém světě ve vašem volném čase je hlavní výhodou a pro většinu z vás i důvodem, proč se členy Alpenvereinu stáváte. 

Základní informace

Úhradou členských poplatků Alpenvereinu získáváte i celoroční pojištění Alpenverein Weltweit Service. Jste tak pojištěni pro veškeré volnočasové, sportovní i outdoorové aktivity, při své dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), včetně případné repatriace.

Jsou-li členy Alpenvereinu oba rodiče, získávají jejich děti do 18 let (studenti do 27 let) členství, a tedy i pojištění zdarma!

Členové Alpenvereinu mají pojištěno automaticky:

  1. Náklady na záchrannou akci z nepřístupného terénu v tuzemsku a zahraničí
  2. Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí 
  3. Náklady na repatriaci ze zahraničí
  4. Pojištění odpovědnosti za škodu
  5. Pojištění právní ochrany 

Důležité odkazy

Exkluzivní připojištění

 

alpenverein edelweiss oeav.cz

Ty a tvoje karta Alpenvereinu.

Mít dobré pojištění do hor je pouze JEDEN dobrý důvod, proč se stát členem Alpenvereinu. Členská karta má však mnohem větší hodnotu.

  • Alpenverein umožňuje dětem a mladým lidem zábavu a výchovu v přírodě.
  • Alpenverein udržuje při životě kulturu horských chat.
  • Alpenverein stojí za ochranou hor.
  • Alpenverein udržuje síť značených cest.

Více o Alpenvereinu

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění