Alpenverein Edelweiss OEAV.CZ

Pojištění Alpenverein

Celoroční pojištění Alpenverein Weltweit Service kryjící rizika při provozování sportovních aktivit na celém světě ve vašem volném čase je hlavní výhodou a pro většinu z vás i důvodem, proč se členy Alpenvereinu stáváte. 

Základní informace

Úhradou členských poplatků Alpenvereinu získáváte i celoroční pojištění Alpenverein Weltweit Service. Jste tak pojištěni pro veškeré volnočasové, sportovní i outdoorové aktivity, při své dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), včetně případné repatriace.

Jsou-li členy Alpenvereinu oba rodiče, získávají jejich děti do 18 let (studenti do 27 let) členství, a tedy i pojištění zdarma!

Členové Alpenvereinu mají pojištěno automaticky:

 1. Náklady na záchrannou akci z nepřístupného terénu v tuzemsku a zahraničí
 2. Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí 
 3. Náklady na repatriaci ze zahraničí
 4. Pojištění odpovědnosti za škodu
 5. Pojištění právní ochrany 

Důležité odkazy

Exkluzivní připojištění

 • Alpenverein Premium pro prodloužení pojistné ochrany, navýšení pojistného limitu a cesty s plánovanými výstupy nad 6 000 m.
 • Trvalé následky úrazu
 • Připojištění psů
 • Připojištění sportovního vybavení

 

alpenverein edelweiss oeav.cz

Ty a tvoje karta Alpenvereinu.

Mít dobré pojištění do hor je pouze JEDEN dobrý důvod, proč se stát členem Alpenvereinu. Členská karta má však mnohem větší hodnotu.

 • Alpenverein umožňuje dětem a mladým lidem zábavu a výchovu v přírodě.
 • Alpenverein udržuje při životě kulturu horských chat.
 • Alpenverein stojí za ochranou hor.
 • Alpenverein udržuje síť značených cest.

Více o Alpenvereinu

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění