Alpenverein

Připojištění Alpenverein Premium - Einzelreiseschutz

Exkluzivní připojištění, které je k dispozici výhradně řádným členům Alpenvereinu v případě:

 • prodloužení pojistné ochrany u pobytů delších než 8 týdnů
 • pro cesty s plánovaným výstupem na vrcholy vyšší než 6 000 metrů
 • navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000 €

Ceník připojištění Alpenverein Premium - Einzelreiseschutz

Jednotlivci / Délka pojištného období do EVROPA SVĚT SVĚT NAD 6 000 M
5 dnů 12 € 20 €

400 €

17 dnů 25 € 43 €
31 dnů 36 € 54 €
2 měsíce 74 € 111 € 650 €
3 měsíce 125 € 200 € 900 €
4 měsíce 180 € 288 € 1 150€
Rodiny / Délka pojištného období do EVROPA SVĚT
5 dnů 26 € 42 €
17 dnů 52 € 88 €
31 dnů 74 € 110 €
2 měsíce 150 € 224 €
3 měsíce 252 € 402 €
4 měsíce 362 € 578 €

Rodina: až 7 společně cestujících osob, z nich maximálně 2 dospělí – nezávisle na příbuzenských vztazích
Evropa: Evropa, všechny středomořské státy a ostrovy, Jordánsko, Madeira, Azorské ostrovy,  Kanárské ostrovy a Rusko.
Svět nad 6 000 m: U tohoto tarifu je rozlišováno mezi výstupem organizovaným a výstupem individuálním. Tímto tarifem musí být pojištěna cesta v celé své délce.

Pojištění AV Premium musí být sjednáno před započetím cesty. Počátkem platnosti pojištění Premium musí být 1. den cesty, pouze v případě prodloužení pojistné ochrany u cest do 6 000 m může být počátkem také 57. den cesty. 

Pojištění Premium je možné sjednat pouze pro členy Alpenverein s trvalým bydlištěm nebo místem pobytu v Evropě (viz výpis zemí).

Pojistná ochrana platí pro jednu cestu po zvolenou délku pojistného období. Cena vyplývá z délky pojistného období a je nutno ji uhradit před nástupem cesty.

Uhrazením pojistného vyjádří pojištěnec svůj souhlas s uvedenými podmínkami a podmínkami pojistné smlouvy. Základem pro pojistnou smlouvu jsou EVROPSKÉ podmínky cestovního pojištění EVR-RVB ÖAV 2018 (viz. níže). Všechny pojistné ochrany jsou subsidiární.

Vyřízení připojištění

Připojištění Alpenverein Premium vyřídíte snadno vyplněním jednoduchého on-line formuláře na servisních stránkách rakouského Alpenvereinu.
Pojistné uhradíte platební kartou. Ihned po zaplacení obdržíte do vaší emailové schránky potvrzení o aktivaci připojištění a o jeho  platnosti a rozsahu.  

Pokud budete požadovat naši pomoc s vyplněním formuláře, obraťte se na nás telefonicky v otevírací době kanceláře na čísle 606 075 575 alespoň 3 pracovní dny před odjezdem a připravte si:

 • vaše jméno
 • členské číslo
 • termín vaší cesty (ode dne odletu/odjezdu z ČR do dne návratu do ČR)
 • cílovou zemi
 • případně zda máte zájem o pojištění nad 6 000 m.

Cesty s plánovaným výstupem na vrcholy přesahující 6 000 m

Ve smyslu pojištění AV Premium je rozlišováno, zda se jedná o:

 1. cestu organizovanou nebo cestu vedenou vůdcem
 2. individuální cestu

Organizované cesty

Jak vyplývá z aktuálních pojistných podmínek, pojistná ochrana se týká turisticky organizovaných výstupů, kde skupinu vede autorizovaná osoba (vůdce/průvodce) a pojištění je uzavřeno pro všechny pojištěné na stejnou délku cesty.

Individuální cesty

Před uzavřením pojištění AV premium podléhá uzavření pojistky schválení pojistitelem. Podkladem ke schválení je vyplnění formuláře

Pojištění a pojistné krytí

Zahraničí - dohodnutá oblast platnosti kromě státu, ve kterém má pojištěná osoba trvalé bydliště. Podkladem pro smlouvu jsou EVROPSKÉ podmínky cestovního pojištění ERV-RVB ÖAV 2018 (viz výše).
Předpokladem pro pojistnou ochranu je platné členství pojištěné osoby (osob) v rakouském Alpenvereinu.

Pojistná ochrana pro léčebné výlohy v zahraničí platí pro nehody ve volném čase a při výkonu povolání, rovněž v případě nemoci. Náklady na pátrací a záchranné akce v zahraničí jsou pojištěny v rámci nehod ve volném čase.
Nemocí se podle všeobecně uznávaného stanoviska lékařské vědy rozumí tělesný nebo duševní stav odlišný od normálního stavu.

Léčebné výlohy v zahraničí

Pojistné limity:

 1.   Transport do nemocnice/Převoz do 500 000 €
 2.   Ambulantní ošetření do 500 000 € se spoluúčastí 70 € na osobu a pobyt v zahraničí
 3.   Hospitalizace ve zdravotnickém zařízení do 500 000 €
 4.   Transport do místa trvalého bydliště do 100 %
 5.   Repatriace zemřelého do 100 %

Maximální plnění pro body 1 – 5 v případě neočekávaného akutního zhoršení chronického onemocnění do 50 000 €.

Pátrací a záchranné akce v zahraničí

Náklady na pátrací a záchranné akce v zahraničí v případě nehody, v nouzové situaci v horách a na moři jsou kryty do 25 000 €.

Pojistná ochrana zahrnuje

Léčebné výlohy

Všechny výdaje za lékařsky odůvodněný transport postiženého ze zahraničí do zdravotnického zařízení v zemi trvalého bydliště nebo do místa trvalého bydliště, včetně výdajů na převoz jedné doprovázející postiženému blízké osoby. Předpoklady pro převoz postiženého kromě jeho způsobilosti k tomuto převozu:

 • postižený je v ohrožení života nebo
 • léčebná péče na místě úrazu neodpovídá standardní úrovni lékařského ošetření, které by bylo postiženému poskytnuto v jeho domovském státě nebo
 • předpokládá se hospitalizace ve zdravotnickém zařízení delší než 5 dnů

Výdaje v zahraničí (ne v zemi trvalého bydliště):

 • Za ošetření, které je z lékařského hlediska neodkladné a nezbytné, včetně léků předepsaných lékařem.
 • Za převoz do nejbližší vhodné nemocnice, který je z lékařského hlediska nutný až do výše 500 000 €.
 • Všechny výdaje za převoz zemřelého ze zahraničí do místa jeho posledního trvalého bydliště.
 • Před převozem (do nemocnice, převoz do místa trvalého bydlištěči repatriace) stejnějako před započetím hospitalizace musí být kontaktována smluvní organizace uvedená na členské kartě, jinak se uhradí max. 750 €. 
  Europ Assistance T: +43/1/253  3798 E: aws@alpenverein.at

Výdaje za záchranné a pátrací akce:

Výdaje za záchranné a pátrací akce jsou takové výdaje místně příslušných záchranářských organizací (v případě nehod blízko hranic také výdaje záchranářských organizací sousedícího státu), které jsou nezbytné, jestliže má pojištěný nehodu nebo se octl v nouzové situaci na vodě nebo v horách a musí být zachráněn, ať je zraněný nebo nezraněný (totéž platí analogicky v případě smrti).

Výdaje za záchranné a pátrací akce jsou prokazatelné výdaje za pátrání po pojištěném, za jeho záchranu a převoz k nejbližší sjízdné komunikaci nebo do nejbližšího zdravotnického zařízení.

Veškeré informace uvedené na této stránce mají pouze informativní charakter, v žádném případě se nejedná o pojistné podmínky ani o výňatek z nich. 
Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených na oficiální webové stránce v německé verzi.

Aktuality

Cestování do Alp – Covid 19

19. 05. 2022
Na této stránce uvádíme aktuální pravidla a doporučení ohledně opatření proti šíření koronaviru...

Chaty Alpenvereinu zahajují letní sezónu 2022 plné nadějí

19. 05. 2022
Když se znovu otepluje a sníh pomalu ustupuje do vysokých hor, většina chat Alpenvereinu zahajuje...

Nové průvodce na cesty, mapy do hor a čtení o horách

16. 05. 2022
Aktualizovaná nabídka naší prodejny pro léto 2022.

Články

Tipy na horské treky

26. 05. 2022
Spolu s High Pointem jsme pro vás vybrali jedny z nejkrásnějších horských tras. Najdete zde jak 4...

Dálková trasa Karnská hřebenovka

24. 05. 2022
Pohádková krajina, drsné vrcholy, průzračná horská jezera, romantické chaty a salaše. Touto...

Pozor na firnová pole!

17. 05. 2022
Alpenverein upozorňuje turisty na nástrahy starých sněhových polí. Ve vysokých polohách, v úbočích...
Nahoru