Často kladené dotazy

Členství v Alpenvereinu a s ním spojené pojištění otevírá celou řadu otázek.

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy najdete v odkazech níže. Pokud i tak budete mít jakékoliv nejasnosti, zastavte se v naší brněnské kanceláři nebo nám zavolejte na číslo +420 606 075 575 v rámci naší pracovní doby. 

Co je to Alpenverein?

Alpenverein je rakouský alpský svaz. Členy Alpenvereinu se stáváte úhradou členských příspěvků, příp. si jejich úhradou členství prodlužujete. Neplatíte tedy pojistné, v principu si nekupujete pojistku! Jako členové Alpenvereinu máte automaticky možnost využívat připojištění Alpenverein Weltweit Service na základě hromadné pojistné smlouvy uzavřené mezi Alpenvereinem a pojišťovnou Generali, a to v rozsahu dle pojistných podmínek.

 

Jak uzavřít členství/pojištění Alpenverein?

Členství/pojištění Alpenverein lze sjednat kdykoliv průběhu roku:

On-line registrací přes formulář anebo osobně v kanceláři OEAV.CZ, Údolní 57, Brno, případně na kterémkoliv našem kontaktním místě.

Ve formuláři máte na výběr mezi úhradou Standard anebo Express.
Expresní varianta = úhrada autorizována v řádu minut, a jste tak pojištěni hned od následující půlnoci. Obratem je na váš e-mail zaslán tzv. provizorní průkaz.
Standardní varianta = pojištění platí od půlnoci po té, co je vaše platba připsána na náš účet. Provizorní průkaz je odesílán také ihned po připsání platby na účet. Při úhradě z FIO banky obvykle do 15 min., z jiných bank do druhého dne. 

Pokud by stalo, že  zprávu s odkazem na stažení provizorního průkazu neobdržíte, můžete si o zaslání provizorního průkazu napsat (clenstvi@oeav.cz) nebo zavolat (606 075 575), pošleme Vám ho v příloze emailu již stažený do pdf. Originál členského průkazu vám přijde poštou za cca 10 dnů.

Při osobním vyřízení obdržíte členskou kartičku ihned.

Členství/pojištění se sjednává na kalendářní rok, jeho platnost končí 31. prosince. Leden roku následujícího je přechodným obdobím, kdy je možné uhradit poplatky i po pojistné události.

I když uzavíráte členství v průběhu roku, výše členských příspěvků  zůstává stejná.

Jaký je rozdíl mezi registrací Express a Standard?

Alpenverein Express  službou kanceláře OEAV.CZ. Po vyplnění webového formuláře můžete členské příspěvky rovnou zaplatit prostřednictvím platební brány GO Pay. Tak je platba realizována okamžitě a členství/pojištění je platné ihned od nejbližší půlnoci. Obratem Vám přijde do emailu zpráva, ve které si můžete stáhnout provizorní členský průkaz Alpenverein. Pokud by stalo, že tuto zprávu neobdržíte, můžete si o zaslání provizorního průkazu napsat (clenstvi@oeav.cz) nebo zavolat (606 075 575), pošleme Vám ho v příloze emailu již stažený do pdf. Originál členského průkazu vám přijde poštou za cca 10 dnů.

Při standardním vyřízení hradíte členské příspěvky běžným bankovním převodem. Originál členské kartičky vám přijde poštou za cca 10 dnů od připsání platby na náš účet. Provizorní průkaz zasíláme také ihned po připsání platby na účet. Při úhradě z FIO banky obvykle do 15 min., z jiných bank do druhého dne.  Členství/pojištění je platné ode dne následujícího po připsání platby na náš účet.

Kdy mohu členství/pojištění uzavřít?

Členství/pojištění Alpenverein je možné uzavřít/prodloužit kdykoliv během roku. Jeho platnost začíná dnem následujícím po připsání platby na náš účet, příp. dnem následujícím po úhradě na kterémkoli kontaktním místě, a končí k 31. 12. daného roku.

Jak dlouho mi členství/pojištění platí?

Členství/pojištění Alpenverein se uzavírá na kalendářní rok, nikoliv na 12 měsíců od data úhrady. Jeho platnost je tedy ode dne následujícího po úhradě, nejdříve však od 1. ledna, do 31. prosince. Leden roku následujícího je překlenovacím obdobím, kdy můžete členské poplatky uhradit i po pojistné události.

Platnost pojištění nákladů na léčebné výlohy je však omezena na prvních 8 týdnů (=56 dnů) každé zahraniční cesty. Od 57. dne cesty pojistná ochrana neplatí, nebylo-li před započetím cesty sjednáno připojištění Premium Einzelreiseschutz, kterým lze platnost pojistné ochrany prodloužit až o další 4 měsíce.

Jak dlouho trvá pojistná ochrana v zahraničí?

Je rozlišováno mezi dobou platnosti pojistné ochrany u léčebných výloh (+transport/repatriace) a u záchranných a pátracích akcí, u odpovědnosti za škodu a právní pomoci.

Pojistná ochrana pro léčebné výlohy a transport/repatriaci trvá vždy pro prvních 8 týdnů (= 56 dnů) každé zahraniční cesty. Těchto maximálně osmitýdenních cest je možné během jednoho kalendářního roku vykonat neomezeně. Za počátek cesty je považováno překročení hranic země trvalého pobytu (resp. země, která je uvedena jako adresa bydliště v registraci do Alpenvereinu), za konec cesty je považován návrat do země trvalého pobytu.
Platnost pojistné ochrany u léčebných výloh je však možné prodloužit až o další 4 měsíce, a to sjednáním připojištění Premium Einzelreiseschutz.

Pojistná ochrana pro záchranné a pátrací akce platí celoročně, stejně tak platí celoročně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při sportovních aktivitách (v rozsahu dle poj. podmínek) a s ním spojené pojištění právní pomoci.

Co dělat, pokud jedu na cestu delší než 8 týdnů?

Pojistná ochrana pro léčebné výlohy končí 56. dnem každé cesty. Pokud jedete na dobu delší, lze sjednat připojištění Premium Einzelreiseschutz, kterým je možné pojistnou ochranu prodloužit až o další 4 měsíce. Celkem je tedy možné pojištění pro jednu cestu sjednat na maximálně 6 měsíců (180 dnů). Připojištění Premium však musí být sjednáno před započetím cesty, přestože ho budete potřebovat až po 8 týdnech. Toto připojištění se sjednává přes on-line formulář na servisních stránkách rakouského Alpenvereinu.

Co všechno pojištění Alpenverein zahrnuje?

1. Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí

(včetně přepravy do nemocnice nutné ze zdravotních důvodů) až do výše 10 000 €, pro úrazy ve volném čase i při výkonu povolání a při nemoci; pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově pro cesty do 6 000 m. U ambulantního léčení (limit 2 000 €) platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině. Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici:

  • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
  • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.

2. Náklady na záchranné a pátrací akce v tuzemsku a zahraničí

až do výše 25 000 € na osobu a pojistnou událost včetně zásahu vrtulníkem; ve volném čase;  celoročně; celosvětově, pro cesty do 6 000 m.

3. Náklady na repatriaci ze zahraničí

bez omezení částky za podmínky, že bude organizována smluvní organizací uvedenou na členské kartě; platí pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově, pro cesty do 6 000 m.

4. Pojištění odpovědnosti za škodu

do výše 3 000 000 €. Vztahuje se pouze na turistiku a trekking, horolezectví, lezení, běžecké i sjezdové lyžování, skialpinismus, snowboarding, divokou vodu, canyoning, MTB a terénní cyklistiku. Platí na území Evropy. Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčast v případě škody na majetku 200 €.

5. Trestněprávní ochrana

až do výše 35 000 €. Platí na území Evropy při provozování aktivit jako u pojištění odpovědnosti viz. výše.  Pojistné krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.

6. Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví

až do výše max. 500 € na pojistnou událost. Pojistné krytí se vztahuje na právní výdaje za poradenství při uplatňování nároků na náhradu škody v případě událostí spojených s újmou na zdraví. Pojistné krytí se nevztahuje na náhradu majetkové újmy.

Pojistné plnění u bodů 4 - 6 chrání platí při provozování následujících druhů sportů: turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole.

Evropa je chápána geograficky a zahrnuje také Island, Grónsko, Špicberky, ostrovy ve Středozemním moři, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijskou část Turecka a současné a bývalé členské státy SNS - viz mapa.

Celosvětová platnost má výluky: cesty do  Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem), Grónska a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 m.

Vše je detailně popsáno na stránce pojistné podmínky

Je možné pojištění rozšířit o nějaké připojištění?

Každý řádný člen Alpenvereinu má možnost si sjednat připojištění pro případ trvalé invalidity a připojištění Alpenverein Premium Einzelreiseschutz pro konkrétní zahraniční cestu (podmínkou je, aby zájemce měl trvalý pobyt na území Evropy).

Pojištění ztráty zavazadel, storna zájezdu nebo klasické úrazové připojištění apod. sjednat nelze.

K čemu je dobré připojištění Premium Einzelreiseschutz?

Připojištění Premium Einzelreiseschutz se jednorázově sjednává pro konkrétní cestu v případě, že potřebujete pojistnou ochranu na dobu delší než 56 dnů, v případě, že během vaší cesty plánujete výstup nad 6 000 m anebo pokud chcete navýšit limit pojistného plnění u léčebných výloh z 10 000 € na 500 000 €, což obzvláště doporučujeme pro cesty mimo EU

Podrobné podmínky a ceník připojištění

Platí mně pojištění i jinde než v Alpách, např. u moře?

Pojištění léčebných výloh a záchranných a pátracích akcí platí celosvětově při cestách do nadmořské výšky nižší než 6 000 m a vyjma cest do Grónska, Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska) a Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem). Pojištění vám tedy bude platit jak na horách, tak i na dovolené u moře nebo na výletě po památkách.

Na jaké aktivity se pojištění vztahuje?

Pojištění nákladů na léčebné výlohy a pojištění nákladů na záchranné akce se vztahuje na všechny druhy sportů vyjma vzdušných (jako je např. paragliding, parašutismus) a motoristických (automobilová rallye, enduro na motorkách apod.). Nepojištěny jsou pracovní úrazy, účast na závodech a soutěžích při severském a alpském lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo v sáňkování, v MTB (Downhill, Four Cross, Dirt Jump) stejně tak i při tréninku na takovéto závody a soutěže, účast na  placených závodech a oficiálních trénincích na ně ve všech disciplínách, účast na expedicích, potápění s ponory hlubšími než 40 m a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 m, viz. pojistné podmínky

Pojištění odpovědnosti za škodu, trestněprávní ochrana a právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví platí pouze při provozování těchto sportů: turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole.

Jsou pojištěny i takové sporty jako jachting, potápění, kiting nebo speleologie?

Pokud se jedná o volnočasovou aktivitu, pak jsou pojištěny i tyto sporty (vyjmuty jsou pouze sporty letecké a motoristické). Z pojištění je vyjmuta záchrana při ztroskotání na moři; potápění je omezeno hloubkou ponoru do 40 m.
Potápění pod ledem  a expediční potápění není pojištěno vůbec.

Speleologie prováděná ve veřejně nepřístupných jeskyních pojištěna není. Pojištěny jsou návštěvy/prohlídky těch jeskyní, které mají svého provozovatele (sdružení, spolek, stát, obec apod.) a ve kterých jsou zřízeny cesty a/nebo schody a/nebo zábradlí, které musí být pravidelně udržovány. Dále jsou pojištěny návštěvy jeskyní, za které se platí vstupné, ať s průvodcem nebo na lodičkách.

Pokud má návštěva jeskyně průzkumný charakter (jeskyně je veřejnosti nepřístupná), pojistné krytí není platné.
Pojistné krytí je platné pouze v případě nehody/úrazu ve volném čase, nikoliv v případě, že je návštěva/prohlídka jeskyně odbornou činností.

Jsou pojištěny také autonehody?

Úrazy, které vzniknou při jízdě motorovými vozidly v zahraničí, jsou pojištěny, pokud nevzniknou při účasti na motoristických soutěžích a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže. Pokud se jedná o nehodu při dopravě do/z místa rekreace, pak záchrana a ošetření člena Alpenverinu při takovéto nehodě pojištěna je. Škoda na autě nebo škoda způsobená jiným účastníků nehody pojištěna není.

Je pojištěna jízda na motorce?

Pokud je motorka používána jako dopravní prostředek (nikoliv jako sportovní nářadí), pak záchrana a ošetření při nehodách na motorkách pojištěny jsou.

Jakou adresu uvádět do registračního formuláře?

Do registračního formuláře je třeba uvést adresu trvalého bydliště. Pokud máte adresu trvalého bydliště v jiné zemi, než kde si platíte nebo je za vás odváděno zdravotní pojištění, pak zadejte adresu na níž skutečně žijete v zemi, kde si platíte nebo kde je za vás odváděno zdravotní pojištění. Do této země pak budete případně repatriováni.

Příklad: Pokud máte trvalé bydliště např. Slovensku, ale pracujete v České republice a zde za vás zaměstnavatel odvádí platby na zdravotní pojištění, pak se registrujte s českou adresou. To proto, aby se nestalo, že vás ze zahraničí převezou na doléčení do slovenské nemocnice, kde nemáte hrazenu zdravotní péči.

Co dělat při pojistné události?

V první řadě je třeba si zachránit zdraví či život! Přivolat si záchrannou službu, vrtulník, nechat se ošetřit. Kontaktujte horskou službu v místě, kde se nacházíte, případně volejte nouzovou linku 112 (kdekoli v Evropě). Při záchranné akci není nutné pojišťovnu kontaktovat předem. Likvidace pojistné události probíhá až zpětně po návratu do ČR. Stejně tak při ambulantním ošetření.

Před repatriací, převozem, lékařským ošetřením v zahraničí spojeným s hospitalizací a přepravou v tuzemsku (ne při zachraňování) je bezpodmínečně nutné spojit se s 24 hodinovou službou pro naléhavé případy Europ Assistance: +43 (0) 125 33 798 
Dále pak postupujte dle jejich instrukcí. Hovor na Europ Assistance je možný buď v němčině nebo v angličtině (číslo je do Rakouska).

Podrobné informace k řešení pojistných událostí 

Jak mám lékaři prokázat, že mám pojištěnou úhradu léčebných výloh?

Předložíte v prvé řadě Evropský průkaz zdravotního pojištění, který je nutno vozit do všech států EU a Švýcarska a teprve potom platnou kartičku Alpenvereinu.

Platím nějakou spoluúčast?

U ambulantního ošetření včetně lékařem předepsaných léků je vyžadována spoluúčast 70 € na osobu a jeden pobyt v zahraničí, tzn. že po likvidaci pojistné události obdržíte od pojišťovny proplacenu částku za lékařské ošetření poníženou o 70 €. Pojistný limit pro ambulatní léčení je 2 000 €.

Náklady za hospitalizaci a záchranné či pátrací akce jsou propláceny až do maximální výše pojistného plnění bez spoluúčasti.

Repatriace ze zahraničí je proplácena v plné výši a bez omezení cílové částky, jedinou podmínkou je dopředu informovat společnost uvedenou na členské kartě.

Musím mít v zahraničí hotovost na úhradu léčení?

Při cestách po Evropě není potřeba hotovost, stačí mít finanční rezervu na bankovním účtu dostupném i ze zahraničí. A to proto, že u ambulantní péče může být vyžadována na místě úhrada za ošetření anebo předepsané léky.
Všechny doklady a lékařské zprávy je nutno uschovat a po návratu do ČR nárokovat proplacení vzniklých nákladů na pojišťovně.

Pokud vám v případě hospitalizace, transportu vrtulníkem či za výjezd záchranné služby bude zaslána domů faktura, neplatíte ji, ale odešlete ji k proplacení na pojišťovnu (viz hlášení pojistné události)

Při cestách mimo Evropu doporučujeme mít depozit dostupný i ze zahraničí ve výši cca 3 000 €. Může se stát, že záchrannou akci budete nuceni uhradit v místě. Likvidace pojistné události probíhá zpětně po návratu do ČR.

Lze vydat potvrzení o pojištění např. pro vydání turistických víz?

Potvrzení o pojištění má právo vystavovat pouze kancelář pojistitele Knox (příp. přímo pojišťovna Generali v Rakousku). O vystavení potvrzení je možné požádat vyplněním jednoduchého on-line formuláře.

Bližší informace.

Jaká je územní platnost pojištění?

Pojištění léčebných výloh platí pro cesty do 6 000 m celosvětově, krom expedic cest do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy(destinace za jižním polárním kruhem)  a Grónska a  vyjma země trvalého pobytu.

Pojištění nákladů na záchranné a pátrací akce platí pro cesty do 6 000 m celosvětově vyjma expedic cest do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem, krom pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy(destinace za jižním polárním kruhem)  a Grónska.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při sportovních aktivitách, pojištění trestněprávní ochrany a právní ochrany v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví platí na území kontinentální Evropy a na ostrovech ve Středozemním moři a zahrnuje také Island, Grónsko, Špicberky, ostrovy ve Středozemním moři, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijskou část Turecka a současné a bývalé členské státy SNS - viz mapa.

Za jak dlouho mi přijde originál členské karty?

Originál členské karty přijde na vaši adresu do cca 10 dnů ode dne úhrady členských poplatků. Doba dodání se oproti minulosti významně prodloužila díky redukci počtu poboček České pošty.

Členství (a tedy i pojištění) v Alpenvereinu je platné od půlnoci následující po připsání platby bez ohledu na to, zda u sebe máte originál členské karty nebo ne. Automaticky po spárování vaší platby s vaší přihláškou odchází na uvedenou e-mailovou adresu tzv. Provizorní průkaz Alpenverein, který je platný 21 dnů.

V případě, že zprávu s odkazem na stažení provizorního průkazu neobdržíte, můžete nám napsat (clenstvi@oeav.cz) nebo zavolat (606 075 575) a pošleme vám ji znovu.

Při osobním vyřízení na našich kontaktních místech obdržíte členskou kartičku samozřejmě ihned.

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění