Alpenverein Edelweiss OEAV.CZ

Rakouský Alpenverein

Kdo jsme a co chceme

Österreichische Alpenverein je největším alpským svazem v Rakousku - a mnohem víc! Se svojí více než 150 letou historií, více než 700 000 členy a rozvětvenou strukturou se vyvinul v rozmanitou a společensky významnou instituci v Rakousku i mimo něj.

Alpinistický svaz …

Jeho nejvýznamnější úkoly jako alpinistické instituce spočívají v provozování vysokohorských sportovních aktivit, jako je pěší turistika, horolezectví, lyžování i mnoho moderních horských sportů, a ve vzdělávání příslušných odborníků. Svaz se stará o nezbytnou infrastrukturu v podobě chat, cest či lezeckých zařízení a poskytuje odborné poradenství a informace, např. prostřednictvím jím vydávaných map, odborných časopisů a internetových služeb.

… se společenským …

Společenská angažovanost Alpenvereinu je patrná na jeho úspěšné práci s mládeží a rodinami i na jeho vlastních programech pro seniory. Nabízí fundované zážitkově-pedagogické kurzy a celoročně se stará o skupiny dětí a mládeže, pořádá prázdninové kempy dokonce i pro postižené účastníky a provozuje řadu mládežnických ubytoven a kluboven.

… ekologickým …

Coby „advokát Alp“ si Alpenverein vydobyl respektovanou pozici na poli rozhodování o osudu Alp a etabloval se jako vpravdě ekologické svědomí v otázkách životního prostředí Alp.

Aktivní členové pracují na mládežnických ekologických brigádách a lesních brigádách.

… kulturním posláním …

Muzeum Alpenvereinu, vyznamenané v letech 1997 a 2009 Tyrolskou muzejní cenou a v roce 2009 Rakouskou muzejní cenou, s jeho sbírkami reprezentuje kulturní poslání svazu. To se realizuje také ve formě výstav, písemnictví a kreativních programů.

… a bohatou tradicí.

Rakouský horský svaz Alpenverein byl založen roku 1862 ve Vídni s cílem „předávat znalost Alp, zejména rakouských, rozšiřovat lásku k nim a usnadňovat jejich poznávání.“

Dlouhou cestu si Alpenverein prošel jako DuOeAV společně s mezitím dávno samostatným Německým Alpenvereinem. Milníky jeho počátků spočívaly ve zřizování cest a výstupů, ve stavbě chat a ve vydávání ročenek a časopisů. Dnes existuje síť 40 000 km stezek a 425 chat v celém Rakousku, které jsou spravovány a udržovány Německým a Rakouským Alpenvereinem. Organizace horských průvodců, horských záchranářů a vývoj alpinistického vybavení mají své počátky v Alpenvereinu.

Již velmi záhy si ohrožení hor v podobě těžké techniky vynutilo rozšíření svazových cílů o „udržování původního rázu a krásy“ Alp.

Tak zanechaly různé éry svoji stopu ve velkém, pluralistickém Alpenvereinu. Jako aktuální příklady lze uvést rozvoj sportovního a závodního lezení, vznikání stále nových a nových druhů moderních sportů, práce pro veřejnost v oblasti zážitků a služeb, stále silnější mezinárodní vazby a nové informační a komunikační technologie.

Seznamte se blíže s více než 150 letou historií rakouského alpského svazu Alpenverein

Alpenverein OEAV.CZ Statistika členů 2023

Čísla a fakta

Österreichische Alpenverein je největším alpským svazem v Rakousku.

  • 12 000 funkcionářů a 10 000 dobrovolníků v celém Rakousku je tu stále pro vás a odpracuje 1,3 milionu pracovních hodin bez nároku na mzdu ročně (= 148 let produktivního věku jednoho člověka).
  • 195 sekcí na celém rakouském území se stará o více než 700 000 členů, kteří si mohou vybírat z přibližně 16 000 různých akcí ročně.
  • 235 svazových chat s 13 000 místy skýtá ochranu a přístřeší, jsou turistickým cílem asi jednoho milionu  návštěvníků ročně a výchozím bodem pro nespočetné cesty mířící k vrcholům.
  • 26 000 km horských chodníků a stezek je spravováno, udržováno a značeno sekcemi. Jejich síť se rozprostírá po rakouských horách a vede turisty i alpinisty spolehlivě až k jejich cíli.

K 31. prosinci 2023 bylo v rakouském Alpenvereinu registrováno 710 257 členů!

Členský poplatek není jen pojištění.

Prodloužení tvého členství v Alpenvereinu je cenným příspěvkem k ochraně Alp, údržbě chat a stezek, horolezeckých cest a umělých stěn, stejně jako k podpoře horských sportů a práce s mládeží. 

Pojištění Alpenverein OEAV.CZ

Členství v Alpenvereinu přináší členům řadu výhod

Celoroční pojištění

Hlavní výhodou a pro většinu z vás i důvodem, proč se členy Alpenvereinu stáváte, je celoroční pojištění Alpenverein Weltweit Service kryjící rizika při provozování sportovních aktivit na celém světě ve vašem volném čase.

Jsou-li členy Alpenvereinu oba rodiče, získávají jejich děti do 18 let (studenti do 27 let) členství, a tedy i pojištění zdarma!

Podrobné informace

 

Alpenverein Edelweiss OEAV.CZ

Na horských chatách za půlku

Nejméně 10 €/noc (obvykle 50 % běžné ceny) ušetříte za nocleh ve více než 500 horských chatách rakouského, německého a jihotyrolského Alpenvereinu. Slevy poskytují i chaty ve Švýcarsku, Francii, Itálii, Španělsku, Slovinsku, Lichtenštejnsku, Belgii, Lucembursku, Nizozemsku včetně některých chat na Slovensku.

Více o horských chatách Alpenvereinu

Alpenverein Edelweiss OEAV.CZ

Nákupy map a vybavení s výraznými slevami

Kancelář OEAV.CZ navíc členům z České republiky a Slovenska přináší mnoho dalších bonusů, zejména exkluzivní slevy v partnerských prodejnách a e-shopech. Poplatek za Alpenverein se vám tak může zaplatit jediným nákupem!

Více o slevách pro členy OEAV.CZ

Alpenverein OEAV.CZ Edelweiss Winterraum

Zdarma klíč od Winterraum

Winterraum je v zimním období veřejně přístupná část horské chaty, vybavená nezbytnými potřebami pro přenocování. Je součástí většiny chat Alpenvereinu. Za nocleh se platí symbolický obnos do kasy.

Kde si klíč můžete vypůjčit

Alpenverein Österrech logo
Rakouský alpský svaz Alpenverein
Österreichische Alpenverein

Olympiastraße 37
6020 Innsbruck
T +43/512/59547-0
office@alpenverein.at

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění