Alpenverein

Bergsteiger Dörfer

Malebné horské vesničky pro zábavu i ubytování

Obce sjednocené v iniciativě Bergsteiger Dörfer jsou průkopníky alpinismu ve svých regionech. Proto zaujímají hory a horolezectví v kulturním povědomí místních obyvatel i hostů vysoké postavení. Zde je vědomí nutnosti harmonie mezi přírodou a člověkem ještě živé a člověk zde respektuje přirozené hranice.

Méně, zato lépe, to je zde devízou. Bergsteiger Dörfer Alpenvereinu proto naplňují cíle Alpské konvence, jejíž misí je udržení trvalého rozvoje celého alpského prostoru.

Nahoru