Alpenverein

Bergsteiger Dörfer

Malebné horské vesničky pro zábavu i ubytování

Obce sjednocené v iniciativě Bergsteiger Dörfer jsou průkopníky alpinismu ve svých regionech. Proto zaujímají hory a horolezectví v kulturním povědomí místních obyvatel i hostů vysoké postavení. Zde je vědomí nutnosti harmonie mezi přírodou a člověkem ještě živé a člověk zde respektuje přirozené hranice.

Méně, zato lépe, to je zde devízou. Bergsteiger Dörfer Alpenvereinu proto odpovídají obzvláště cílům Alpské konvence, jejímž cílem je udržení trvalého rozvoje celého alpského prostoru.

Nahoru