Alpenverein OEAV.CZ edelweiss životní prostředí

Životní prostředí

Územní plánování a ochrana přírody v Alpenvereinu

Založení Alpenvereinu v roce 1862 se neslo v duchu rozvoje alpské oblasti prostřednictvím chat a stezek. Velmi brzy poté se však Alpenverein - a svědčí o tom mnoho dokumentů - začal s velkým nasazením věnovat ohroženým přírodním oblastem. Již v roce 1880 se klub pustil do první ochranné obnovy lesa a a začal tak poukazovat na význam horského lesa pro člověka.

V roce 1918 odkázal korutanský dřevařský průmyslník a mecenáš ochrany přírody Albert Wirth oblast Glockneru o rozloze 41 km² (Großglockner, Pasterze, Gamsgrube) Alpenvereinu s přáním trvale chránit tuto jedinečnou vysokohorskou krajinu. Rakouský Alpenverein je dnes s 333 km² největším vlastníkem pozemků v Národním parku Vysoké Taury o rozloze 1 856 km². V roce 1927 byla ochrana přírody začleněna do stanov Alpenvereinu – v roce 1933 klub bojoval mimo jiné proti plánům na výstavbu lanovky z Franz-Josefs-Höhe do Adlersruhe.

O několik let později, v roce 1936, byl Alpenverein vyvlastněn společností Großglockner-Hochalpenstraßen AG, a to kvůli vyhlídkové cestě Gamsgrubenweg. V letech 1937 a 1948 Alpenverein bojoval proti plánům na výstavbu lanovky na Fuscherkarkopf, načež v roce 1961 byl podruhé vyvlastněn v souvislosti s výstavbou lanovky Freiwandeck. Přestože má dnes oblast kolem Großglockneru jakožto národní park, speciálně chráněné území (Sonderschutzgebiet) a chráněné území Natura 2000 nejvyšší status ochrany, musí se stále bránit proti dalšímu chamtivému využívání Národního parku Vysoké Taury. 

Od založení Alpenvereinu se ochrana přírody stala spolu s alpinismem a horskými chatami nepostradatelným pilířem. Teprve v roce 1980 však bylo v rámci rakouského Alpenvereinu zřízeno samostatné oddělení pro územní plánování a ochranu přírody. Od té doby se spektrum úkolů znásobilo: největší pozornost je třeba věnovat ochraně přírody v jednotlivých oblastech, územnímu plánování v Alpách a mezinárodním úkolům, jako je Alpská úmluva, Natura 2000 a ochrana klimatu.

Zvládání těchto úkolů je možné díky celostátní síti všech sekcí rakouského Alpenvereinu s jejich pracovníky ochrany přírody, kteří ve svých pracovních oblastech, zejména také ve venkovských oblastech, vykonávají cennou práci v oblasti ochrany přírody. Aby bylo možné i v budoucnu poskytovat vnějšímu světu tak významnou ochranu přírody a životního prostředí, je třeba, aby mezi odborem územního plánování a ochrany přírody v hlavním sdružení a sekcemi existovaly úzké vazby a intenzivní komunikační síť.

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění