Mapy

Mapy z edice Alpenvereinu vydává vlastní kartografické oddělení.

První mapa byla vydána již v roce 1865, tedy pouhé tři roky po založení Alpenvereinu.

Většina mapových listů má "ideální měřítko 1:25 000" s intervalem vrstevnic po 20 metrech. Uživatel tak má k dispozici detailní znázornění terénu a může se pustit i mimo značené trasy.
V současné době je k dispozici 56 mapových listů pro horské oblasti východních Alp a 18 tzv. expedičních map mimoevropských území.

Přehled map a ceník naší prodejny

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění