Alpenverein

Alpenverein pro vás

Kdo jsme a co chceme

Österreichische Alpenverein je největším alpským svazem v Rakousku - a mnohem víc! Se svojí více než 150 letou historií, téměř 600 000 členy a rozvětvenou strukturou se vyvinul v rozmanitou a společensky významnou instituci v Rakousku i mimo něj.

Alpenverein

Alpinistický svaz …

Jeho nejvýznamnější úkoly jako alpinistické instituce spočívají v provozování vysokohorských sportovních aktivit, jako je pěší turistika, horolezectví, lyžování i mnoho moderních horských sportů, a ve vzdělávání odpovídajících odborníků. Svaz se stará o nezbytnou infrastrukturu v podobě chat, cest či lezeckých zařízení a poskytuje odborné poradenství a informace, např. prostřednictvím svých svazových map, odborných časopisů a internetových služeb.

… se společenským …

Společenská angažovanost Alpenvereinu je patrná na jeho úspěšné práci s mládeží a rodinami i na jeho vlastních programech pro seniory. Nabízí fundované zážitkově-pedagogické kurzy a celoročně se stará o skupiny dětí a mládeže, pořádá prázdninové kempy dokonce i pro postižené účastníky a provozuje řadu mládežnických ubytoven a kluboven.

… ekologickým …

Coby „advokát Alp“ si Alpenverein vydobyl respektovanou pozici na poli rozhodování o osudu Alp a etabloval se jako vpravdě ekologické svědomí v otázkách životního prostředí Alp.

Aktivní členové pracují na mládežnických ekologických brigádách a lesních brigádách.

… kulturním posláním …

Muzeum Alpenvereinu, vyznamenané v letech 1997 a 2009 Tyrolskou muzejní cenou a v roce 2009 Rakouskou muzejní cenou, s jeho sbírkami představuje kulturní poslání svazu. To se realizuje také ve formě výstav, písemnictví a kreativních programů.

… a bohatou tradicí.

V roce 1862 byl založen Rakouský Alpenverein ve Vídni. Jeho prvotním cílem bylo „objevovat Alpy, procestovávat je a publikovat o tom“. Dlouhou cestu si Alpenverein prošel jako DuOeAV společně s mezitím dávno samostatným Německým Alpenvereinem. Milníky jeho počátků spočívaly ve zřizování cest a výstupů, ve stavbě chat a ve vydávání ročenek a časopisů. Dnes existuje síť 40 000 km stezek a 425 chat v celém Rakousku, které jsou spravovány a udržovány Německým a Rakouským Alpenvereinem. Organizace horských průvodců, horských záchranářů a vývoj alpinistického vybavení mají své počátky v Alpenvereinu.

Již velmi záhy si ohrožení hor v podobě těžké techniky vynutilo rozšíření svazových cílů o „udržování původního rázu a krásy“ Alp.

Tak zanechaly různé éry svoji stopu ve velkém, pluralistickém Alpenvereinu. Jako aktuální příklady lze uvést rozvoj sportovního a závodního lezení, vznikání stále nových a nových druhů moderních sportů, práce pro veřejnost v oblasti zážitků a služeb, stále silnější mezinárodní vazby a nové informační a komunikační technologie.

Pročtěte si více než 150 letou historii rakouského alpského svazu Alpenverein

Alpenverein OEAV.CZ

Čísla a fakta

Österreichische Alpenverein je největším alpským svazem v Rakousku.

12 000 funkcionářů a 10 000 pomocníků v celém Rakousku je tu stále pro Vás a odpracuje 1,3 milionu pracovních hodin bez nároku na mzdu ročně (= 148 let produktivního věku jednoho člověka).

195 sekcí na celém rakouském území se stará o téměř 600 000 členů, kteří si mohou vybírat z asi 16 000 různých akcí.

235 svazových chat s 13 000 místy skýtá ochranu a přístřeší, jsou turistickým cílem asi jednoho milionu návštěvníků ročně a výchozím stanovištěm pro nespočetné cesty až na vrchol.

26 000 km svazových stezek je spravováno, udržováno a značeno sekcemi. Jako síť se rozpínají po rakouských horách a vedou turisty i alpinisty spolehlivě až k jejich cíli.

V lednu 2020 bylo v rakouském Alpenvereinu registrováno více než 573.000 členů. V listopadu už to bylo přes 599.000 členů!

Nahoru