Alpenverein OEAV.CZ Bouldering

Jak na bezpečný bouldering?

5 doporučení pro horolezce

Bouldering je stále rozšířenější lezecká disciplína. Na rozdíl od klasického horolezectví se jedná o lezení bez lana, a to většinou na menších skalách či balvanech (pozn. boulder v angličtině znamená balvan). 

Pro bouldering sice nepotřebujete žádné jisticí pomůcky, i tak byste měli myslet na svou bezpečnost. Přinášíme vám několik doporučení, která byste měli vzít v potaz. 

Alpenverein OEAV.CZ bouldering lezení
test

1. Příprava dopadové plochy

Když padat, tak do měkkého! A pádům se při boulderingu bohužel ne vždy vyhnete. Proto je zásadní použití bouldermatek, přenosných podložek, které váš náraz na zem alespoň zčásti tlumí. Snažte se jimi pokrýt co nejvíc dopadové plochy. V každém případě případě mějte s sebou partnera, který bude podložky posunovat tak, aby vždy byly v oblasti vašeho případného pádu.

Alpenverein OEAV.CZ bouldering jištění

2. Jištění při boulderingu 

Jak již bylo řečeno, klíčovou roli v bezpečném lezení hrají dopadové podložky a váš partner. Úkolem jisticí osoby není vás při pádu zachytit, ale nasměrovat váš pád tak, abyste nedopadli v nebezpečné poloze těla, např. hlavou na vyčnívající kámen. 

Na svou bezpečnost by měl myslet i sám jisticí partner. Prsty mějte mírně sevřené, nikoli roztažené a stůjte ve zpevněné pozici s trochu pokrčenými koleny. V případě pádu uchopte lezce mezi úroveň boků a podpaží a pokuste se padajícího trochu zpomalit, narovnat a nasměrovat k žíněnkám. Nikdy se však nepokoušejte padajícího zcela zachytit, jelikož by vás svou silou mohl srazit a zranit. Pokud jste z hlediska hmotnosti drobnější než lezec, do jištění se raději nepouštějte. 

Alpenverein OEAV.CZ bouldering sestup

3. Jak se dostanu dolů? 

Ještě předtím, než začnete lézt, promyslete si, jak se ze skály dostanete zpět dolů. Velmi často se boulderuje na skalních blocích, které jsou strmé a obtížně přístupné ze všech stran. Není moc příjemné se ocitnout na vrcholu a pak nevědět, jak se bezpečně dostat dolů. Proto si již předem vyhledejte nejjednodušší sestup. Spolupracujte s partnerem, aby vám poupravil dopadovou plochu. Stejně jako v hale je vždy bezpečnější slézt než seskočit! Pokuste se slézt co nejníže a seskočte, až když to jinak nepůjde.

4. V souladu s přírodou i zákony

Popularita boulderingu je bezpochyby na vzestupu. Vznikají nejenom nové boulderingové haly, ale i venkovní plochy. Bouldering v lese je zpravidla volně přístupný, vytvoření nové oblasti však konzultujte s vlastníky, zájmovými skupinami a orgány ochrany přírody. Skály a kameny totiž nelze odklízet všude, zejména ne v chráněných oblastech, rezervacích a jiných územích podléhajících zvláštnímu režimu pohybu a ochrany.

Fakt, že je bouldering volně přístupný, neznamená, že nebudete k okolí přistupovat s respektem. Při přípravě terénu neničte místní vegetaci, skály a kameny čistěte s citem. Kácení stromů nebo keřů a odstraňování dřevin není bez souhlasu majitele pozemku povoleno vůbec.

Pokud je lezecká oblast obydlená, buďte ohleduplní k přírodě i sousedům. Hluk, reproduktory nebo hlasitá hudba obecně nemají při boulderingu v přírodě co dělat. Nerušte volně žijící zvířata, i psy proto mějte na vodítku, do lesa vstupujte až po východu slunce a opouštějte ho před soumrakem.

Alpenverein OEAV.CZ bouldering příroda

5. Nezanechat žádné stopy

V neposlední řadě by se neměla opomíjet ani horolezecká etika. Pomocné značky, které si nakreslíte, je poté potřeba odstranit. Ohleduplnost k fauně, flóře, ale i k místním obyvatelům je naprosto nezbytná, abychom mohli i v budoucnu bez problémů boulderovat. Nezapomeňte po sobě odklidit všechen odpad. 

Bezpečný bouldering v praxi

Pravdou bohužel je, že bouldering s sebou nese oproti jištěnému lezení mnohem vyšší riziko úrazu. Mezi nejčastější příčiny úrazů se řadí neopatrnost, překážky v oblasti skoku či chybná technika seskoku. Dodržovat pravidla bezpečnosti se proto opravdu vyplatí. V tomto videu se dozvíte, jak se úrazů při boulderingu vyvarovat. 

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění

Také by vás mohlo zajímat