Alpenverein OEAV.CZ

Jaký je život na horské chatě

Pohled do zákulisí chat Alpenvereinu.

Co musí umět dobrý správce chaty? Odkud vlastně pochází elektřina? A proč jsou tam vždycky tak dobré sýrové knedlíky?

Podobné otázky vás jistě nejednou při alpských túrách napadly. Zajímalo by vás, jak získat brigádu na chatě nebo se dokonce stát chatařem-správcem chaty, a co taková práce s sebou přináší? Přečtěte si nejprve něco o historii budování chat a v závěru článku najdete řadu užitečných odkazů do stránek rakouského Alpenvereinu (pochopitelně v německém jazyce).

Co se dá říci o historii chat Alpenvereinu?

Před více než 200 lety si horolezci stavěli přístřešky, aby mohli vylézt na vyšší alpské vrcholy a prozkoumat je. První přístřešky existovaly pravděpodobně mnohem dříve, protože lidé se do těchto výšek vydávali i z jiných důvodů, například kvůli lovu nebo zemědělství. Za tímto účelem vytvářeli obydlí z materiálů dostupných na místě, přičemž zásah do přírody nebyl téměř patrný a někdy je lze dokonce označit, jak ukazují staré fotografie za malebné. 

První spravované chaty existují od roku 1875 a dodnes se osvědčilo, že oddíly, které chaty stavěly s velkým materiálním a ideovým nasazením, je předávaly nájemcům, jak je tomu většinou i dnes. Již na přelomu století se objevila vážná kritika rychlého vývoje výstavby chat, která se od jednoduchého ubytování pro vysokohorské turisty přesunula ke komfortním horským hostincům, které byly vybaveny především pro horské turisty. Na vrcholu tohoto vývoje vyzval DAV (Německý Alpenverein) v roce 1923 Tölzovými směrnicemi k přehodnocení směrem k jednoduchým chatám s poměrně přiměřeným hospodařením. Chaty by se také měly stavět pouze tam, kde je prvořadý vysokohorský význam.

Bylo tedy třeba zaujmout postoj, který by se dal označit jako "návrat ke kořenům". Dalším mezníkem se pak stala valná hromada DAV v Rosenheimu v roce 1977, na které bylo stanoveno, že rozvoj alpské oblasti je považován za ukončený a že na nových místech by se neměly stavět žádné nové chaty. Tento příklad následoval o rok později OeAV a v roce 1980 AVS (Jihotyrolský Alpenverein). Následující roky sloužily k přizpůsobení chat úředním požadavkům, které musely být provedeny v masovém a nákladném měřítku a tento trend stále pokračuje. 

Vzhledem k více než 200 chatám OeAV nás tento vývoj bude zaměstnávat ještě mnoho let a často bude pro jednotlivé sekce, ale i pro hlavní svaz, znamenat obtížně řešitelné problémy. Veřejná podpora údržby alpské infrastruktury, kterou zajišťují alpské svazy se všemi svými členy, bude i nadále naprosto nezbytná. V posledních letech si stáří některých chat a jejich havarijní stav vyžádaly jejich demolici a výstavbu nových chat na starém místě. Vývoj alpské architektury dnes představuje převrat, který nemusí být každému srozumitelný. 

Různé typy alpské architektury, které se v poslední době objevily, se liší umístěním nových staveb v alpské krajině a někdy i městským vzhledem. Představují sochařský kontrast k okolnímu horskému světu, zatímco jiné velmi dobře splývají s krajinou, podle různých, veskrze ambivalentních definic příslušných soutěžních porot. Tři alpské svazy se shodují, že nové útulny na starých místech a jejich rozšíření, jejichž stavební a technické vybavení by se mělo vyznačovat jednoduchostí a skromností, musí být především funkční a cenově dostupné.

- Helmut Ohnmacht, bývalý viceprezident Alpenvereinu -
převzato ze stránek alpenverein.at

Nejčastěji kladené otázky

Jak se stát správcem-nájemcem chaty?

Nájemní smlouvy na chaty zpravidla uzavírají jednotlivé oddíly (sekce) vlastnící chaty. Oddělení chat, stezek a kartografie hlavního svazu však žádosti shromažďuje a průběžně je předává poptávajícím oddílům, které chaty vlastní.

Více informací a aktuální přehled chat k pronájmu

Jak získat práci na chatě?

Chtěli byste pomáhat na chatě Alpenvereinu a poznat práci v horách? Nebo dokonce toužíte po životě chataře?

Zde jsou aktuální volná místa

Další související témata

Pohled do zákulisí provozu několika chat, vzdělávání správců a přehled dalších informací nabízí portál alpenverein.at.

Život na horské chatě

Správa chaty Alpenvereinu

  • Ekologicky šetrný provoz dříve a dnes
  • Kvalita před Kvantitou
  • Voda = tekuté zlato
  • Všeumělové z horských chat
  • Společně pro čisté hory i chaty
  • Chaty a cesty – obnova a údržba jako výzva

Celý článek

Nepřehlédněte
alpenverein oeav
Členové mají ubytování na horských chatách levněji

Sleva na ubytování na jednu noc ve všech chatách Rakouského, Německého i Jihotyrolského Alpenvereinu činí obvykle 50 %, nejméně 10 €.

Na dalších 1 300 chatách ve Švýcarsku, Francii, Lichtenštejnsku, Španělsku, Slovinsku, Belgii, Lucembursku, Dánsku, Nizozemsku a Itálii můžete využít „práva vzájemnosti“, tj. ta samá práva, jako mají členové spolků provozujících tyto chaty. Slevy existují i u více než 70 soukromých chat a ubytoven.

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění

Také by vás mohlo zajímat