Alpenverein OEAV.CZ Tri chaty Alpenvereinu ocenene ekologickou peceti

Tři chaty Alpenvereinu oceněné ekologickou pečetí

Již více než 25 let udělují alpské kluby svou přísnou ekologickou pečeť těm horským chatám, které uplatňují myšlenku udržitelného a ke klimatu šetrného provozu. Zejména v dnešní náročné době, kdy je úspora energie na denním pořádku, nabývá úsporný a udržitelný způsob provozu na významu. Rakouský alpský svaz na své výroční valné hromadě v roce 2023 vyzdvihl tři výjimečné chaty získaly ekologickou pečeť za mimořádnou ekologickou angažovanost.

Arthur-von-Schmid-Haus (skupina Ankogel, 2 281 m)
Franz-Senn-Hütte (Stubaiské Alpy, 2 147 m)
Freschen-Haus (Bregenzerwaldgebirge, 1 846 m)

 

Alpenverein OEAV.CZ Artur von Schmid Haus
Arthur-von-Schmid-Haus (Fotos: Alpenverein/Hütten und Wege)

Rakouský alpský spolek je se svými horskými chatami jedním z největších poskytovatelů ubytování v alpském regionu. V zájmu ochrany životního prostředí chce své chaty rozvíjet jako příkladná ubytovací zařízení. Cílem je minimalizovat klimatickou stopu chat. Vzhledem k jejich ostrovní poloze v převážně nezastavěných oblastech byla myšlenka "vyhýbání se a snižování" vždy stálým a nepřehlédnutelným společníkem od plánování až po údržbu horských chat. "Z ekologického hlediska jsou naše chaty příkladné. Je to dáno náročnými podmínkami na horách," říká Andreas Ermacora, prezident Rakouského alpského klubu.

Jednou z pobídek, která oddíly a nájemce chat ještě více motivuje k tomu, aby provoz chat organizovali co nejšetrněji k životnímu prostředí a co nejúsporněji s energií, je udělování ekologické značky od roku 1996 - značky, která se uděluje až po komplexním auditu. O udělení ekologické pečeti rozhodují faktory, jako je energetická účinnost a zásobování, čištění odpadních vod, předcházení vzniku odpadů a jejich likvidace nebo čisté prostředí chat. "Energie byla vždy cenným a vzácným zbožím. Inteligentně spravované chaty Alpského klubu mohou jít všem příkladem," říká Doris Hallama, viceprezidentka Rakouského alpského klubu.

Mezi základní požadavky patří ztotožnění se správců chat s cíli ekologické značky, hodnotami Alpského klubu, předpisy Alpského klubu a ekologicky šetrným a energeticky úsporným provozem a správou chaty Alpského klubu v souladu se všemi federálními a státními předpisy. Všechny nové investice do zásobovacích a likvidačních systémů jsou přizpůsobeny současnému stavu techniky. Patrná je také komplexní snaha o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Vždy platí heslo "méně je více": Inovace prostřednictvím snižování emisí je mottem. Proces: Oddíl vlastnící chatu podává žádost o udělení ekologické značky. Porota navštíví místo a posoudí skutečný stav podle stanovených kritérií. Na základě doporučení poroty rozhodne výkonný výbor o udělení environmentální schvalovací pečeti. Slavnostní předání se koná na výroční valné hromadě příslušného alpského klubu.

Alpenverein OEAV.CZ Dum Arthur von Schmid
Arthur-von-Schmid-Haus (Fotos: Alpenverein/Hütten und Wege)

Dům Arthur-von-Schmid

Arthur-von-Schmid-Haus se nachází ve skupině Ankogel v nadmořské výšce 2 281 metrů přímo u druhého největšího korutanského horského jezera Dösenersee. Fantastická poloha u jezera, stinný Säuleck (3 086 m) a snadná dostupnost z Mallnitz dělají z chaty ideální základnu pro nejrůznější aktivity, od útulných rodinných výletů až po koupání na ledě. Chata byla postavena v letech 1910/11 pobočkou Rakouského alpského klubu ve Štýrském Hradci a byla několikrát renovována a rozšířena. Chata je zásobována výhradně vrtulníkem.

Chatu provozují přátelsky a s láskou nájemci z Fuchslochu a nabízí ubytování pro 68 unavených horalů. Chataři provozují chatu také technicky bezchybně a ve všech provozních postupech se řídí zásadami trvalé udržitelnosti. Krásná poloha na jezeře nabízí také ideální podmínky pro provoz vlastní malé vodní elektrárny (20 kW), která chatu zásobuje dostatečným množstvím elektřiny. 

Bezvadná pitná voda pochází z našeho vlastního pramene, který je k dispozici v dostatečném množství, ale používá se opatrně. Další systém UV světla zajišťuje bezpečnost pitné vody bez bakterií. Odpadní vody jsou od roku 2000 likvidovány prostřednictvím čistírny odpadních vod s plně biologickým reaktorem. Čistírna funguje efektivně a je vysoce účinná i při kolísavých přítokových podmínkách způsobených proměnlivým počtem hostů.

V zájmu snížení množství odpadu se kuchyně zaměřuje na komplexní využití potravin a co nejvíce se vyhýbá používání balených výrobků. Například masné výrobky jsou odebírány od místních zemědělců, aby se minimalizovaly přepravní vzdálenosti. Na stolech také nenajdete ubrousky. 

Alpenverein OEAV.CZ Franz Seen
Franz-Senn-Hütte (Fotos: Alpenverein/Hütten und Wege)

Chata Franz Senn

Chata Franz-Senn-Hütte (2 147 m) je jednou z největších a nejstarších chat Rakouského alpského klubu. Slouží nejen jako výchozí bod pro pěší túry, náročné horské túry a vysokohorské lyžařské túry ve Stubaiských Alpách, ale také jako základna pro mnoho tréninkových programů a kurzů. Kromě toho slouží chata Innsbruckého alpského klubu jako etapový cíl na Stubaiské vysokohorské stezce a může ubytovat až 140 hostů.

Tehdy ještě mladá innsbrucká sekce postavila dnešní hlavní část chaty a v září 1885 ji mohla slavnostně otevřít. Infrastruktura chaty Franz-Senn-Hütte byla s velkým úsilím chatařů a pobočného spolku průběžně optimalizována až na dnešní úroveň. Lanovka na materiál, která byla postavena během druhé světové války s omezeným provozem prací, usnadnila chatě život a od té doby se využívá téměř výhradně pro zásobování.

Chatu provozuje rodina Fankhauserových od roku 1975. V roce 2006 převzala roli majitelů chaty další generace, Thomas a Beate, kteří se starají o blaho hostů. Svým přátelským chováním vám paní domácí Beate okamžitě zajistí, že se na chatě budete cítit vítáni. Thomas má vášeň pro techniku a stará se o ni na chatě. Přehled o všech údajích o spotřebě energie má na obrazovce prostřednictvím vlastnoručně sestaveného panelu a pravidelné kontroly jsou naprogramovány prostřednictvím aplikace tak, aby na pronajímatele vyskočily a připomněly mu potřebné kontroly. Některé funkce lze také ovládat přímo z mobilního telefonu. 

Zaměřil se proto na úpravu pitné vody pomocí filtrace a UV záření, dvoustupňovou biologickou čistírnu odpadních vod a zásobování energií. Energie se vyrábí ve třech různých nezávislých zařízeních. Malá vodní elektrárna je v provozu kousek pod chatou od roku 1966. V zimních měsících je malá vodní elektrárna kvůli menšímu objemu vody podporována kogenerační jednotkou na řepkový olej.

Alpenverein OEAV.CZ Freschen Haus
Freschen-Haus (Fotos: Alpenverein/Hütten und Wege)

Freschen House

Freschen-Haus (1 846 m) se nachází nad údolím Rýna v Bregenzerwaldu a nabízí nádherný výhled. Podlouhlá dřevěná budova pod Hoher Freschen byla poprvé postavena v roce 1875 a předána Vorarlberskému alpskému klubu. U příležitosti 100. výročí byla chata v letech 1969 až 1973 rozšířena. V letní sezóně od začátku června do začátku října nabízí chata necelých 50 lůžek v menších pokojích.

Katrin Schmidová a její tým provozují Freschen-Haus od roku 2023 a kladou zvláštní důraz na udržitelnost. Nabídka jídel a nápojů zahrnuje různé regionální produkty, a proto je Freschen-Haus také součástí iniciativy "Tak chutnají hory". Dobré vztahy jsou udržovány zejména s horskými pastvinami v Laternsertalu, takže hosté mohou na jídelním lístku Freschen-Hausu najít čerstvé produkty.

V zájmu snížení množství odpadu se kuchyně zaměřuje na komplexní využití potravin a co nejvíce se vyhýbá používání balených výrobků. Na stolech se také nevyskytují ubrousky. Vzhledem k široké nabídce výletů vítá paní domácí ve svém salonu nebo na panoramatické terase výletníky všech věkových kategorií a úrovní zdatnosti, a dokonce nabízí čvičení jógy. Pravidelnými hosty Freschen-Hausu jsou také školní třídy. Malá alpská zahrada Spolku přátel hor Laterns vedle chaty seznamuje hosty s botanikou regionu.

Energii do chaty dodává nový fotovoltaický systém o výkonu 19 kW na střeše a fasádě a od roku 2019 je k dispozici kogenerační jednotka na řepkový olej pro dodatečné vytápění chaty. Zásobování vodou zajišťuje horský pramen pod chatou. Přesto je vody málo, proto jsou zavedena nezbytná opatření,  například používání sprchových žetonů. 

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění

Také by vás mohlo zajímat