Alpenverein Edelweiss OEAV.CZ Gletscherbericht 2022/23

Zánik ledovců: Alpenverein naměřil největší úbytek délky ledovce Pasterze od začátku měření

Gletscherbericht 2022/23

Z výroční zprávy rakouského Alpenvereinu o ledovcích vyplývá, že 92 z 93 ledovců v Rakousku ustoupilo, Pasterze dokonce o 203,5 metru, což je pro tento ledovec nový významný negativní rekord. Aktuální zprávu lze číst jako další "varovný signál pro klimatickou politiku".

Dobrovolní měřiči rakouského Alpenvereinu pro nejnovější zprávu o ledovcích pozorovali nebo měřili 93 ledovců v Rakousku: v sezóně 2022/23 ustoupily všechny ledovce s výjimkou jednoho. V porovnání s předchozí zprávou se předchozím rokem se ledovcoví velikáni v letech 2022-2023 zkrátili v průměru o 23,9 metru. To je nejen třetí nejvyšší hodnota ve 133leté historii ledovcové měřicí služby Alpenvereinu, ale také za posledních sedm let. Největší úbytek délky vykazuje největší rakouský ledovec Pasterze (Korutany) s novou negativní rekordní hodnotou 203,5 metru, následovaný Rettenbachfernerem (Tyrolsko) se 127,0 metry. Pro alpský spolek je  proto ochrana ledovců a jejich předpolí bez výjimky naléhavější než kdy jindy.

"Dominanta Rakouska" nadále rychle taje.

Ještě nikdy nenaměřili dobrovolní měřiči ledovců tak velký ústup v délce Pasterze za jediný rok. Celkem Pasterze ztratil na objemu ledovcového splazu 14,03 milionu m³ ledu, což odpovídá krychli o délce hrany 241 metrů (téměř výška Dunajské věže ve Vídni).

Sledovací rok 2022/23 byl pro ledovce mimořádně nepříznivý

"Obecně byl rok 2022/23 v Rakousku pro ledovce mimořádně nepříznivý," říká Gerhard Lieb, který je spolu s Andreasem Kellererem-Pirklbauerem vědeckým ředitelem ledovcové monitorovací služby Alpenvereinu. Stejně jako Kellerer-Pirklbauer pracuje Lieb na plný úvazek v Ústavu geografie a prostorového výzkumu na univerzitě ve Štýrském Hradci. "Pro aktuální zprávu o ledovcích 2022/23 pozorovalo nebo měřilo 24 inspektorů Alpenvereinu celkem 93 ledovců v Rakousku: Všechny kromě jednoho se zkrátilym což znamená, že téměř 99 % pozorovaných ledovců se zmenšilo. Pouze Bärenkopfkees ve skupině Glockner zůstaly stacionární." 

Tři rekordní hodnoty za posledních 7 let 

Průměrný ústup 79 ledovců měřených v letech 2022 a 2023 činil -23,9 metru. U dalších 14 ledovců byl trend určen na základě porovnání fotografií nebo víceletých hodnot. Ve 133leté historii měření ledovců Alpenvereinu se jedná o třetí nejvyšší hodnotu po hodnotách z let měření 2021/22 s -28,7 m a 2016/17 s -25,2 m. Všech tří záporných rekordních hodnot bylo tedy dosaženo během posledních 7 let. "Pozdní, ale velmi dlouhé a teplé období tání v roce 2023 bylo opět hlavní příčinou extrémně nepříznivých ledovcových podmínek," analyzuje Andreas Kellerer-Pirklbauer z rakouského Alpenvereinu. A pokračuje: "Na zaledněném Sonnblicku bylo 11. července 2023 naměřeno nové absolutní teplotní maximum 15,7 °C."

Zpráva o ledovcích jako "varovný signál pro klimatickou politiku"

Podle ledovcového zprávy se v Rakousku již nenachází ledovec, jehož zdrojová plocha by se mohla byť jen přiblížit udržení stávající ledové masy. "Rakouské ledovce existují pouze díky zásobám ledu nahromaděným v minulosti," vysvětlují Lieb a Kellerer-Pirklbauer. Podle vedoucích služby Alpenvereinu pro měření ledovců lze proto aktuální zprávu číst "jako varovný signál pro klimatickou politiku". 

Ochrana ledovců je bez výjimky naléhavější než kdy jindy.

Rakouský alpský svaz již několik let zdůrazňuje naléhavou potřebu chránit ledovce bez výjimky. Podle Alpenvereinu je zejména v době klimatické krize ničivý rozvoj dosud nedotčených ledovcových oblastí všechno jiné než vhodný. "Zde je naléhavě zapotřebí přehodnocení ze strany politiků! Musíme nyní přejít na turistiku šetrnou k přírodě - rozvoj dosud nedotčených ledovcových oblastí je nadměrným využíváním přírody," zdůrazňuje Nicole Slupetzky, místopředsedkyně Rakouského alpského spolku, která je s tématem ledovců úzce spjata již od dětství prostřednictvím svého otce, geografa a glaciologa Prof. Heinze Slupetzkyho.

Podle Alpenvereinu je požadavek na komplexní ochranu ledovců, která zahrnuje nejen ledovcové oblasti, ale také předpolí ledovců - oblasti, které jsou již 170 let bez ledu - a morény, naléhavější než kdy jindy. "Výstavba v oblasti nových ledovců a ledovcových předpolí pro nás jednoznačně znamená překročení červené linie," zdůrazňuje Slupetzky.

V současné době se například plánuje rozšíření lyžařského areálu "Pitztal Gletscher ", kde by mohly být zastavěny tři ledovce, které dosud nebyly upraveny pro lyžování.  Plány na rozšíření lyžařské oblasti "Kaunertal Gletscher " by dokonce otevřely jednu z největších zbývajících ledovcových oblastí ve Východních Alpách, Gepatschferner. Teprve v březnu tyrolská zemská vláda rozhodla, že je nutné provést posouzení vlivu těchto plánů na životní prostředí. V rozhodnutí se příslušný úřad odvolává na závažné dopady na životní prostředí, které lze očekávat, a předpokládá například nepřijatelné dopady na chráněnou krajinu a rekreační hodnoty. 

Ledovcová monitorovací služba v číslech

Služba měření ledovců Rakouského alpského svazu monitoruje ledovce v Rakousku již 133 let a pečlivě zaznamenává změny jejich délky. Na některých ledovcích se provádějí doplňková měření rychlosti proudění a změn výšky povrchu, která rovněž ukazují masivní poklesy výšky ledu a rychlosti pohybu. Zprávy o ledovcích a fotodokumentace z archivu Alpenvereinu poskytují jedinečný obraz vývoje ledovců ve Východních Alpách a mají národní i mezinárodní vědecký význam. 

Pro zprávu o ledovcích za rok 2022/23 obdrželi dva vedoucí služby měření ledovců Alpenvereinu, Dr. Gerhard Karl Lieb a Dr. Andreas Kellerer-Pirklbauer, 19 zpráv od 24 správců oblastí ("ledovcových měřičů") ze 17 dílčích oblastí ve 12 horských skupinách. Měřící kampaně proběhly v období od 14. srpna do 12. října 2023. 

Statistika: Ústup ledovců v číslech (období měření 2022/2023)

10 největších ústupů (úbytky délky v metrech):

  1. Pasterze (Korutany, skupina Glockner) -203,5
  2. Rettenbachferner (Tyrolsko, Ötztalské Alpy) -127,0
  3. Sexergertenferner (Tyrolsko, Ötztalské Alpy) -93,7
  4. Schlatenkees (Tyrolsko, skupina Venediger) -92,8
  5. Fernauferner (Tyrolsko, Stubaiské Alpy) -68,0
  6. Gepatschferner (Tyrolsko, Ötztalské Alpy) -67,0
  7. Freiwandkees (Tyrolsko, skupina Glockner) -65,8
  8. Marzellferner (Tyrolsko, Ötztalské Alpy) -49.9
  9. Frosnitzkees (Tyrolsko, skupina Venediger) -46,0
  10. Alpeinerferner (Tyrolsko, Stubaiské Alpy) -43,4    

Průměrný ústup 79 ledovců naměřený v letech 2022 a 2023 činil -23,9 m. Ve 133leté historii měření ledovců Alpského spolku je to třetí nejvyšší hodnota po hodnotách z let měření 2021/22 s -28,7 m a 2016/17 s -25,2 m, což znamená, že všech tří rekordních záporných hodnot bylo dosaženo během posledních 7 let.

Komplexní zpráva o ledovci a informace

Veškeré výsledky a podrobné rozbory aktuálních analýz rakouských ledovců najdete v spolkovém magazínu Bergauf #2.2024 (www.alpenverein.at/bergauf). Archiv zpráv o ledovcích z předchozích let a další informace o službě měření ledovců najdete na www.alpenverein.at/gletschermessdienst.
 

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění

Také by vás mohlo zajímat