Ferratové sety I Alpenverein OEAV.CZ

Ferratové sety – historie a nové trendy

Jak to vlastně je?

Pokud i vám vrtá hlavou, proč by se jednou za několik let měl ferratový set obměnit (jedno od kterého výrobce), považujeme za užitečné vám připomenout, jakým vývojem si jištění na ferratách prošlo a jaké jsou aktuální trendy.

Text, foto a ilustrace: SINGING ROCK
www.singingrock.cz

Ferratové sety I Alpenverein OEAV.CZ

Na začátku byla odsedka

Většina z nás si pamatuje dřevní doby zájezdů do Dolomit s vypůjčeným vercajkem, který v té době sestával z jednoduchého sedáku a odsedky, v lepším případě se zámkovou karabinou. Naštěstí je tato doba za námi. Jak z hlediska vybavení, tak z pohledu obtížnosti a atraktivit zajištěných cest, které si dnes můžeme v Alpách a konečně i v tuzemsku dopřávat.

V SINGING ROCKu jsme zkoušeli, jaké rázové síly při pádu do odsedky nastávají. Testovali jsme pád 100 kg závaží (dobrovolníky jsme nenašli) z různých výšek. Výsledek byl ještě horší, než jsme čekali: při pouhém 60cm pádu do 60cm smyčky se generuje rázová síla přes 15 kN. A teď si představte třeba pád dvoumetrový …

Ferratové sety I Alpenverein OEAV.CZ

Sety fungující na principu tření lana v destičce

Později se objevily tzv. tlumiče pádu pro via-ferraty, tedy sety, které velmi výrazně snižují rázovou sílu a přetížení působící na organismus přeměnou pádové energie v energii tepelnou třením lana v kovové destičce. Nevýhodou tohoto řešení je vliv stárnutí a opotřebení na funkčnost setu. Jako všechny osobní ochranné prostředky, i tyto sety musí splnit příslušnou EN normu. Vzorek nového setu prochází zkouškou, při které je vystaven 5m pádu s 80 kg závaží a musí utlumit pád do 6 kN na 120 cm délky. Nový set je toho schopen, avšak s postupným špiněním a „tvrdnutím“ lana se zvyšuje síla potřebná k rozpohybování lana v destičce. Toto řešení je však stále několikanásobně bezpečnější než obyčejná „odsedka“.

Ferratové sety I Alpenverein OEAV.CZ

Párací tlumiče

Nakonec přišly sety založené na párání dvou setkaných popruhů. Škarohlídi okamžitě vyrukovali s výhradou, že zatímco destičkový set je možné znovu přenastavit a dokončit bezpečně túru, u páracího máme problém.

Odpovědí je, že žádný výrobce neumožňuje opětovné použití setu (ani destičkového, ani páracího) po zachycení pádu. Set je po pádu nutno okamžitě vyřadit! Proto by v družstvu vždy mělo být krátké lano na dojištění, případně náhradní ferratový set na dokončení túry.

Tlumič je navíc většinou schovaný v obalu, který ho chrání proti nepříznivým vnějším vlivům. Naše testy opět prokazují, že v chování při zachycení pádu téměř není rozdíl mezi setem novým a 3 roky používaným.

Ferratové sety I Alpenverein OEAV.CZ

Kam směřuje další vývoj

Bezpečnostní charakteristiky jistících pomůcek se neustále zvyšují. Jednak rostou nároky uživatelů na bezpečnost a také stále roste obtížnost via-ferrat. Mimo to se neustále zlepšují materiály a technologie používané ve výrobě. Vybavení, které bylo před 5 lety považováno za dostačující, už je dnes pasé a někdy je dokonce považováno za nebezpečné.

V roce 2017 vešel v platnost revidovaný standard příslušných bezpečnostních norem s cílem zohlednit dnes velmi diskutovanou funkčnost setu v případě používání lehčími lidmi, zejména dětmi. Ty běžný tlumič pádu plně neaktivují, a tedy na jejich organismus působí daleko větší zatížení. Dle nové normy by proto aktivační síla pro tlumiče určené uživatelům do 40 kg neměla přesáhnout 3,5 kN. Stejně tak je myšleno i na velmi těžké uživatele – dle nového standardu by působící síla při hmotnosti až do 120 kg neměla přesáhnout 6kN (ekvivalent 600 kg).

Ferratové sety I Alpenverein OEAV.CZ

Popularita ferratové turistiky rychle roste. Slovo turistika je však poměrně zavádějící, protože v případě sportovních via-ferrat jde o seriózní lezení, kde může dojít k nebezpečným pádům při nichž pádový faktor snadno dosáhne i dvojnásobné hodnoty, než je možné při jištění dynamickým horolezeckým lanem.

Než se na ferratu vydáte, buďte připraveni fyzicky i znalostně. Ověřte si také, jak náročný výstup vás čeká a jaké jsou případné únikové varianty.

Ferratové sety SINGING ROCK nabízíme i v naší outdorové půjčovně.

Nahoru