Alpenverein

Výluky z pojištění

Podrobně rozepsané informace o výjimkách z pojistného plněnění. 

Výjimky při záchranných akcích

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

• úrazy/nemoci, které vzniknou při profesionální či jiné činnosti prováděné za úplatu, jakož i na úrazy členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace; pojištěna je ale placená činnost členů Rakouského svazu horských vůdců (Österreichischer Bergführerverband), jakož i certifikovaných horských a lyžařských vůdců, stejně jako činnost úředně schválených a certifikovaných turistických průvodců;

• úrazy při používání motorových vozidel: pojištěny jsou úrazy při jízdě motorovými vozidly na přímých i nepřímých cestách na akce a srazy Alpenvereinu a při návratu z nich, stejně tak jako při cestách na podle stanov definované (i na soukromé) klubové akce (turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a túry na horském/trekovém kole, stejně jako úrazy, které vzniknou při používání lanovek a vleků);

• úrazy při účasti na místních, republikových a mezinárodních závodech a soutěžích při severském a alpském lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo v sáňkování, stejně tak i při tréninku na takovéto závody a soutěže;

• úrazy pojištěných osob vykonávajících činnost pilota letadla (také pilota sportovního letadla), pokud k tomu podle rakouského práva potřebují povolení, jakož i ostatních členů posádky v letadle a při používání vesmírných prostředků;

• úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.

• potápění s mimořádným rizikem (ponory pod 40 m, potápění pod ledem, potápěčské expedice)

• závody v MTB (Downhill, Four Cross, Dirt Jump) včetně oficiálních tréninků na tyto závody a kvalifikačních jízd

• účast na expedicích

• pokusy o zdolání rekordů v oblasti rychlosti, potápění a letectví

Pro cesty s plánovaným výstupem nad  6 000 m nabízí Alpenverein prostřednictvím pojišťovny Europäische Reiseversicherung samostatné připojištění Premium.

Výjimky při repatriaci a při lékařském ošetření

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

• lékařská ošetření, která byla zahájena před nástupem cesty;

• lékařská ošetření chronických onemocnění kromě těch, které jsou důsledkem akutních nebo náhlých záchvatů nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu;

• lékařská ošetření, kvůli kterým byla zahraniční cesta uskutečněna;

• ošetření zubů, která nejsou prováděna jako první pomoc za účelem bezprostředního utišení bolesti; • umělá přerušení těhotenství stejně jako těhotenská vyšetřování a porody, kromě předčasných porodů, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu. To platí obdobně i pro předčasně narozené děti;

• lékařské ošetření, které je důsledkem nadměrného; požívání alkoholu stejně jako důsledkem zneužívání návykových látek a léků;

• kosmetická ošetření, lázeňská léčba a rehabilitace;

• preventivní očkování;

• lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při válečných událostech všeho druhu a při aktivní účasti na nepokojích nebo při úmyslně spáchaných trestných činech;

• lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při aktivní účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a při tréninku na tyto soutěže, pokud je při těchto soutěžích vyplácena odměna nebo mzda;

• lékařská ošetření nemocí a následky úrazů, kterévzniknou při aktivní účasti na místních, republikových nebo mezinárodních soutěžích v severském a alpském lyžování, snowboardingu, jakož i freestylovém a freeridovém lyžování, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo při sáňkování, jakož i při tréninku na tyto soutěže, dále nemoci a úrazy, které vzniknou při aktivní účasti na placených, veřejně pořádaných sportovních soutěžích, jakož i při tréninku na tyto soutěže (vyjma lezeckých soutěží jako člen Rakouského lezeckého spolku – Österreichischer Kletterverband);

• lékařská ošetření nemocí a následky úrazů při účasti na motoristických soutěžích (také jízdy za odměny a rallye) a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže;

• lékařská ošetření nemocí a úrazů při používání leteckých prostředků (např. draků, padákových kluzáků), letadel (soukromých motorových a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. obchodní letadla), cestujícím – vyjma motorových kluzáků a ultralehkých letadel. Za cestujícího se nepovažuje osoba, která se přímo podílí na řízení letadla nebo je členem posádky, ani osoba, která pomocí letadla vykonává profesní činnost;

• lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivého účinku jaderné energie;

• lékařská ošetření a následky úrazů členů záchranných organizací, které vzniknou při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace;

• úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.

• potápění s mimořádným rizikem (ponory pod 40 m, potápění pod ledem, potápěčské expedice)

• závody v MTB (Downhill, Four Cross, Dirt Jump) včetně oficiálních tréninků na tyto závody a kvalifikačních jízd

• účast na expedicích

• pokusy o zdolání rekordů v oblasti rychlosti, potápění a letectví

Pro cesty s plánovaným výstupem nad  6 000 m nabízí Alpenverein prostřednictvím pojišťovny Europäische Reiseversicherung samostatné připojištění Premium.

Nahoru