Výluky z pojištění

Podrobně rozepsané informace o výjimkách z pojistného plněnění. 

Výjimky při záchranných akcích

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • úrazy/nemoci, které vzniknou při profesionální či jiné činnosti prováděné za úplatu, jakož i na úrazy členů záchranných organizací při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace; pojištěna je ale placená činnost členů Rakouského svazu horských vůdců (Österreichischer Bergführerverband), jakož i certifikovaných horských a lyžařských vůdců, stejně jako činnost úředně schválených a certifikovaných turistických průvodců;
 • úrazy při používání motorových vozidel: pojištěny jsou úrazy při jízdě motorovými vozidly na přímých i nepřímých cestách na akce a srazy Alpenvereinu a při návratu z nich, stejně tak jako při cestách na podle stanov definované (i na soukromé) klubové akce (turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a túry na horském/trekovém kole, stejně jako úrazy, které vzniknou při používání lanovek a vleků);
 • úrazy při účasti na místních, republikových a mezinárodních závodech a soutěžích při severském a alpském lyžování, snowboardingu nebo freestylingu, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo v sáňkování, stejně tak i při tréninku na takovéto závody a soutěže;
 • úrazy pojištěných osob vykonávajících činnost pilota letadla (také pilota sportovního letadla), pokud k tomu podle rakouského práva potřebují povolení, jakož i ostatních členů posádky v letadle a při používání vesmírných prostředků;
 • úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.
 • potápění s mimořádným rizikem (ponory pod 40 m, potápění pod ledem, potápěčské expedice)
 • závody v MTB (Downhill, Four Cross, Dirt Jump) včetně oficiálních tréninků na tyto závody a kvalifikačních jízd
 • účast na expedicích
 • pokusy o zdolání rekordů v oblasti rychlosti, potápění a letectví
 • pro cesty s plánovaným výstupem nad  6 000 m nabízí Alpenverein prostřednictvím pojišťovny Europäische Reiseversicherung samostatné připojištění Premium.

Výjimky při repatriaci a při lékařském ošetření

Pojistná ochrana se nevztahuje na:

 • lékařská ošetření, která byla zahájena před nástupem cesty;
 • lékařská ošetření chronických onemocnění kromě těch, které jsou důsledkem akutních nebo náhlých záchvatů nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu;
 • lékařská ošetření, kvůli kterým byla zahraniční cesta uskutečněna;
 • ošetření zubů, která nejsou prováděna jako první pomoc za účelem bezprostředního utišení bolesti; • umělá přerušení těhotenství stejně jako těhotenská vyšetřování a porody, kromě předčasných porodů, které nastanou dříve než dva měsíce před přirozeným termínem porodu. To platí obdobně i pro předčasně narozené děti;
 • lékařské ošetření, které je důsledkem nadměrného; požívání alkoholu stejně jako důsledkem zneužívání návykových látek a léků;
 • kosmetická ošetření, lázeňská léčba a rehabilitace;
 • preventivní očkování;
 • lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při válečných událostech všeho druhu a při aktivní účasti na nepokojích nebo při úmyslně spáchaných trestných činech;
 • lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou při aktivní účasti na veřejně pořádaných sportovních soutěžích a při tréninku na tyto soutěže, pokud je při těchto soutěžích vyplácena odměna nebo mzda;
 • lékařská ošetření nemocí a následky úrazů, kterévzniknou při aktivní účasti na místních, republikových nebo mezinárodních soutěžích v severském a alpském lyžování, snowboardingu, jakož i freestylovém a freeridovém lyžování, při jízdě na bobech, skibobech, skeletonech nebo při sáňkování, jakož i při tréninku na tyto soutěže, dále nemoci a úrazy, které vzniknou při aktivní účasti na placených, veřejně pořádaných sportovních soutěžích, jakož i při tréninku na tyto soutěže (vyjma lezeckých soutěží jako člen Rakouského lezeckého spolku – Österreichischer Kletterverband);
 • lékařská ošetření nemocí a následky úrazů při účasti na motoristických soutěžích (také jízdy za odměny a rallye) a při tréninkových jízdách na takovéto soutěže;
 • lékařská ošetření nemocí a úrazů při používání leteckých prostředků (např. draků, padákových kluzáků), letadel (soukromých motorových a větroňů) a při parašutismu. Pojištěno je ale používání motorových letadel, která jsou schválena pro přepravu osob (např. obchodní letadla), cestujícím – vyjma motorových kluzáků a ultralehkých letadel. Za cestujícího se nepovažuje osoba, která se přímo podílí na řízení letadla nebo je členem posádky, ani osoba, která pomocí letadla vykonává profesní činnost;
 • lékařská ošetření a následky úrazů, které vzniknou v důsledku škodlivého účinku jaderné energie;
 • lékařská ošetření a následky úrazů členů záchranných organizací, které vzniknou při organizovaných záchranných akcích a cvičeních prováděných z pověření záchranné organizace;
 • úrazy/nemoci při cestách s plánovaným výstupem nad 6 000 m, jakož i při cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem kromě pevninské části Norska, Švédska a Finska), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.
 • potápění s mimořádným rizikem (ponory pod 40 m, potápění pod ledem, potápěčské expedice)
 • závody v MTB (Downhill, Four Cross, Dirt Jump) včetně oficiálních tréninků na tyto závody a kvalifikačních jízd
 • účast na expedicích
 • pokusy o zdolání rekordů v oblasti rychlosti, potápění a letectví
 • pro cesty s plánovaným výstupem nad  6 000 m nabízí Alpenverein prostřednictvím pojišťovny Europäische Reiseversicherung samostatné připojištění Premium.

Speciální případy

Speleologie, návštěvy jeskyní

 • speleologie prováděná ve veřejně nepřístupných jeskyních pojištěna není. Pojištěny jsou návštěvy/prohlídky těch jeskyní, které mají svého provozovatele (sdružení, spolek, stát, obec apod.) a ve kterých jsou zřízeny cesty a/nebo schody a/nebo zábradlí, které musí být pravidelně udržovány. Dále jsou pojištěny návštěvy jeskyní, za které se platí vstupné, ať s průvodcem nebo na lodičkách.
 • pokud má návštěva jeskyně průzkumný charakter (jeskyně je veřejnosti nepřístupná), pojistné krytí není platné. Pojistné krytí je platné pouze v případě nehody/úrazu ve volném čase, nikoliv v případě, že je návštěva/prohlídka jeskyně odbornou činností.

Cestování do válečných oblastí

 • úrazy a nemoci, které přímo či nepřímo souvisí s válečnými události nejsou z pojištění AWS kryty; tj. pokud se člen zaplete do válečného aktu a je v důsledku toho zraněn, neexistuje žádné pojistné krytí.
 • všechny ostatní mimořádné události, nehody nebo nemoci ve válečné zóně jsou pojištěny v rozsahu dle podmínek uvedených v brožuře AWS - upozorňujeme však, že kvůli nebezpečné situaci nelze zaručit lékařskou péči nebo repatriaci. Pohotovostní personál Europ Assistance se skládá ze záchranářů a lékařů, jejichž bezpečnost musí být ve všech případech zaručena . Pokud nelze zaručit bezpečnost zdravotnického personálu a sanitního letadla, Europ Assistance nebude moci provést repatriaci.

Falešný poplach

 • falešné poplachy vyvolané členy Alpenvereinu a z toho vyplývající náklady jsou pojištěny z titulu pojištění nákladů na záchranné akce do částky max. 250 EUR (pokud se nejedná ani o nehodu, ani mimořádnou událost, ani horskou nebo vodní nouzi).
Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění