Alpenverein

Pojistné podmínky

Kancelář OEAV.cz je přímým zástupcem Alpenvereinu, vídeňské sekce Edelweiss.

Každý člen Alpenvereinu má automaticky sjednáno pojištění Alpenverein Weltweit Service kryjící rizika při provozování veškerých volnočasových, sportovních a outdoorových aktivit během dovolené či na služebních cestách (pozor na výjimky), a to včetně případného transportu. 

Pojištění je výhodné zejména pro rodiny, kde všichni sportují. Děti mají pojištění zdarma, každý má svou členskou kartičku a je pojištěn v plném rozsahu.

Nejdůležitější body pojistných podmínek

 • Členství/pojištění Alpenverein platí na kalendářní rok, tedy od 1. ledna aktuálního roku (resp. ode dne následujícího po úhradě) do 31. ledna roku následujícího. Leden následujícího roku je tzv. přechodné období, kdy se předpokládá, že i na tento rok budou uhrazeny členské poplatky. 

 • Pojistná ochrana je poskytována pro prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí.
 • Z pojištění jsou vyjmuty vzdušné a motoristické sporty, cesty do  Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska a cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů.
 • Pojištění kryje i případ autonehody při cestě na dovolenou, rekreaci.
 • Transporty a převozy v rámci léčení (vč. návratu do místa trvalého bydliště) musí být organizovány přes
  Europ Assistance. Bezpodmínečně proto před převozem kontaktujte 
  tel. +43 (0) 1 25 33 798, e-mail: aws@alpenverein.at
  Číslo je uvedeno také na členské kartičce Alpenvereinu.
  Neučiníte-li tak, výdaje na transport nemusí být kryty vůbec, maximálně však do výše 750 €.
 • Europ Assistance je nutno kontaktovat také v případě nezbytné hospitaliazce!
 • Pojistitelem pro Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

Pokyny pro případ hlášení pojistné události »

Smluvním základem pro pojistné podmínky k pojištění členů Alpenvereinu jsou pojistné podmínky pojišťovny Generali

Prodloužit členství Registrace Alpenverein

Rozsah pojištění a pojistné částky

1. Náklady na nutné léčebné výlohy v zahraničí (včetně přepravy do nemocnice nutné ze zdravotních důvodů)

až do výše 10 000 €, pro úrazy ve volném čase i při výkonu povolání a při nemoci; pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově.
U ambulantního léčení (limit 2 000 €) platí pojištěný vlastní podíl ve výši 70 € na osobu a jeden pobyt v cizině.

Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici

 • v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích,
 • mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích.

2. Náklady na záchranné a pátrací akce v tuzemsku a zahraničí

až do výše 25 000 € na osobu a pojistnou událost včetně zásahu vrtulníkem; ve volném čase;  celoročně; celosvětově.

3. Náklady na repatriaci ze zahraničí

bez omezení částky za podmínky, že bude organizována smluvní organizací uvedenou na členské kartě; platí pro prvních 8 týdnů každé zahraniční cesty; celosvětově.

4. Pojištění odpovědnosti za škodu

do výše 3 000 000 €. Vztahuje se pouze na turistiku a trekking, horolezectví, lezení, běžecké i sjezdové lyžování, skialpinismus, snowboarding, divokou vodu, canyoning, MTB a terénní cyklistiku. Platí na území Evropy. Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčast v případě škody na majetku 200 €.

5. Trestněprávní ochrana

až do výše 35 000 €. Platí na území Evropy při provozování aktivit jako u pojištění odpovědnosti viz. výše.  Pojistné krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.

6. Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na
zdraví

až do výše max. 500 € na pojistnou událost. Pojistné krytí se vztahuje na právní výdaje za poradenství
při uplatňování nároků na náhradu škody v případě událostí spojených s újmou na zdraví. Pojistné krytí se
nevztahuje na náhradu majetkové újmy.

Poznámky:

Pojistné plnění u bodů 4 - 6 chrání všechny tuzemské a zahraniční členy u pojistných případů, které vzniknou při
vykonávání jejich spolkové činnosti. Spolkovou činností se rozumí:

 • účast na jakékoliv akci vyhlášené kteroukoliv sekcí rakouského Alpenvereinu,
 • provozování následujících druhů sportů (i soukromých mimo programy jednotlivých sekcí): turistika, turistika v horách, vysokohorská turistika, horolezectví, lezení po zajištěných cestách, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, snowboarding, jízda na divoké vodě, canyoning a jízda na horském/trekovém kole. Jízdou na horském/trekovém kole se rozumí jízda na cyklostezkách, silnicích v lese, lesních cestách, horských stezkách a na jiných pozemcích určených ke cvičení nebo tréninku. Pojistné krytí se tedy nevztahuje na jízdy mimo uvedené silnice v lese a lesní cesty, jako jsou například komunikace určené pro veřejný provoz v souladu s pravidly silničního provozu, chodníky, přístupové silnice a přístupové cesty atd.

Další:

 • Uvedené limity plnění platí pro jednu osobu a jednu pojistnou událost.
 • Evropa je chápána geograficky a zahrnuje také Island, Grónsko, Špicberky, ostrovy ve Středozemním moři, Kanárské ostrovy, Madeiru, Kypr, Azory, jakož i asijskou část Turecka a současné a bývalé členské státy SNS.
 • Celosvětová platnost má výluky: cesty do  Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a Grónska.
 • Smluvní základ pojištění tvoří rámcové smlouvy sjednané mezi ÖAV a pojišťovnami a všeobecné podmínky, které jsou základem příslušné smlouvy. Jedná se o rakouskou smlouvu, na kterou musí být v každém případě aplikováno rakouské právo s výjimkou rakouských mezinárodních referenčních norem.
  Pojistná ochrana v rámci pojistné smlouvy platí subsidiárně, tedy jako vedlejší vzhledem k jiným pojistným smlouvám pojišťujícím stejná rizika. To znamená, že plnění jsou poskytována jen tehdy a jen v takovém rozsahu, jestliže plnění za událost neposkytla nebo neposkytuje jiná pojišťovna (správa sociálního zabezpečení nebo soukromá pojišťovna). Nárok na plnění neexistuje, pokud plnění pro pojištěnce byla
  nebo měla být poskytnuta zdarma. 
  Österreichischer Alpenverein („ÖAV“) ani KNOX Versicherungsmanagement GmbH neodpovídají za správnost a obsah jiných informací než uvedených v německé verzi na webové stránce nebo v informačním prospektu. V případě výkladu platí pro Österreichischer Alpenverein jako závazná pouze originální, německá verze. Překlady nabízí Österreichischer Alpenverein svým členům vždy jako službu a v žádném nejsou právně závazné.
  Na všechny smlouvy uzavřené s Österreichischer Alpenverein je aplikovatelné rakouské právo bez mezinárodních rakouských referenčních norem.

Nejste-li si jistí, zda se na vaše plánované aktivity pojistné krytí vztahuje, kontaktujte nás.

Připojištění k základnímu pojištění členů OeAV

Řádní členové Alpenvereinu si nad rámec základního pojištění mohou sjednat následující připojištění:

Připojištění pro případ trvalé invalidity

Podrobné podmínky a ceník

Alpenverein PREMIUM

Toto připojištění je vhodné si sjednat v případě: 

 • pobytu mimo území republiky, který bude delší než 8 týdnů
 • cesty s plánovaným výstupem nad 6 000 metrů
 • navýšení pojistného limitu pro léčebné výlohy z 10 000 € na 500 000 

Podrobné podmínky a ceník

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky ke zřízení členství/pojištění Alpenverein, k řešení pojistných událostí, slevám apod. najdete v článcích FAQ »

Vydávání potvrzení o pojištění

Na základě usnesení pojišťovny Generali, která je smluvním partnerem Alpenvereinu, potvrzení o pojištění má právo vystavovat pouze společnost Knox, která řeší veškeré záležitosti týkající se pojištění členů Alpenvereinu.

Žádost o vydání tohoto potvrzení podáte snadno prostřednictvím internetového formuláře na stránce společnosti KNOX

 1. Pokud potřebujete obecné potvrzení o celosvětově platném pojištění AWS, které je součástí členství v Alpenvereinu, zvolte ve formuláři v kolonce "Art der Bestätigung: Jahresbestätigung".
 2. Pokud potřebujete potvrzení pro konkrétní cestu (konkrétní země, přesný termín), zvolte ve formuláři v kolonce "Art der Bestätigung: Versicherungbestätigung für eine bestimmte Reise". V tomto případě  však může být vydání potvrzení o pojištění u cest do některých zemí vázáno na nutnost sjednat připojištění Alpenverein Premium.

KNOX Versicherungsmanagement GmbH

Bundesstr. 23 6063 Rum
Tel.: +43 (0) 512 238300
office@knox.co.at

Nahoru