Členské poplatky Alpenverein

Alpenverein SK

Členské poplatky 2021

Úhradou členských poplatkov na aktuálny rok sa stávate aktívnymi členmi Alpenvereinu a môžete využívať celý rad výhod. Každý člen má tiež automaticky dohodnuté poistenie Alpenverein Weltweit Service pokrytie rizík pri prevádzkovaní športových aktivít na celom svete.

Alpenverein OEAV.CZ
kategórie  

ročný poplatok

A Dospelí (r. 1957-1993) 66 €
B Juniori (r. 1994-2002)

Seniori (r. 1956 a starší)
Manžel/ka, partner/ka (s rovnakým trvalým bydliskom)
Členovia horskej služby (nutné doložiť kópiu preukazu člena hors. služby)

52 €
C Deti (r. 2003 a mladší)

Invalidi (od 50%)

30 €
A+C

Samoživitelia s jedným alebo viacerými deťmi do r. 2003, u študentov do r. 1994

66 €
A + B + C Rodina s jedným alebo viacerými nezaopatrenými deťmi do r. 2003 alebo študentov do r. 1994 za ne neplatia žiadne poplatky! 118 €

Registrácia on-line  

Podrobné podmienky poistenia Alpenverein →
Alpenverein Express SK

Alpenverein OEAV.CZ

Výhody členstva

Celoročné poistenie

Hlavnou výhodou a pre väčšinu z vás aj dôvodom, prečo sa členmi Alpenvereinu stávate, je poistenie na pokrytie rizík pri prevádzkovaní športových aktivít vo voľnom čase na celom svete. Výnimkou sú iba letecké športy, ako je paragliding, parašutizmus apod. a motoristické disciplíny.

Na horských chatách za polku

Najmenej 10 € / noc (zvyčajne 50% bežnej ceny) ušetríte za nocľah vo viac ako 500 horských chatách rakúskeho, nemeckého a jihotyrolského Alpenvereinu. Rovnako tak zľavy poskytujú chaty vo Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Slovinsku, Lichtenštajnsku, Belgicku, Luxembursku, Holandsku vrátane niektorých chat na Slovensku!

Zadarmo kľúč od Winterraum

Winterraum = v zimnom období verejne prístupná časť horské chaty, vybavená nutnými potrebami pre prenocovanie. Je súčasťou väčšiny chat Alpenvereinu. Za nocľah sa platí symbolický obnos do kasy. Členovia Alpenverein / OEAV.CZ si môžu požičať kľúč ZADARMO v našej kancelárii na ul. Údolní 57 v Brne alebo v predajniach Alpsport v Prahe aj v Brne, iba s vratnou zálohou 1 000 CZK. Odporúčame rezerváciu vopred.

Výhodné rodinné členstvo

Ak sú členmi Alpenvereinu obaja rodičia, získavajú ich deti do 18 rokov (študenti až do 27 rokov) členstvo zadarmo. Hoci deti neplatí žiadny poplatok, dostanú svoj členský preukaz a sú im zachované všetky výhody vrátane poistenia. Rodinné členstvo platí aj pre samoživiteľov.

Alpenverein OEAV.CZ

Poistenie Alpenverein

  • Úhradou členských poplatkov získavate aj celoročné poistenie Alpenverein Weltweit Service. Ste tak poistený pre všetky voľnočasové, športové aj outdoorové aktivity, pri svojej dovolenke či na služobných cestách (pozor na výnimky), vrátane prípadného transportu.
  • Poistná ochrana je poskytovaná pre prvých 8 týždňov každej cesty do zahraničia; musí však byť dohodnutá pred začatím cesty.
  • Poistenie kryje aj prípad autonehody pri ceste na dovolenku, rekreáciu i do miesta športových súťaží (samotná účasť na súťažiach a pretekoch poistená nie je).
  • Poisťovateľom pre Alpenverein Weltweit Service je Generali Versicherung AG.

Náklady na nutné liečebné náklady

(vrátane zdravotne nutné prepravy do nemocnice) v zahraničí až do výšky 10 000 €, celosvetovo. U ambulantného liečenia platí poistený vlastní podiel vo výške 70 € na osobu a jeden pobyt v cudzine.

Náklady na záchranné akcie

až do výšky 25 000 € na osobu a poistnú udalosť vrátane zásahu vrtuľníkom, celosvetovo. Náklady na repatriáciu zo zahraničia bez obmedzenia sumy, celosvetovo.

Poistenie zodpovednosti za škodu

do výšky 3 000 000 €. Vzťahuje sa iba na turistiku a trekking, horolezectvo, lezenie, bežecké i zjazdové lyžovanie, skialpinizmus, snowboarding, divokú vodu, canyoning, MTB a terénne cyklistiku. Platí na území Európy. Krytie sa vzťahuje na povinnosť náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčasť v prípade škody na majetku 200 €.

Trestnoprávna ochrana

až do výšky 35 000 €. Platí na území Európy pri prevádzkovaní aktivít ako u poistenie zodpovednosti viď. vyššie. Poistné krytie sa vzťahuje na trestné konanie na súde od okamihu žaloby a na trestné konanie na správnom orgáne od okamihu začatia stíhania.

Právna ochrana v prípade náhrady škody v Európe s nárokmi na náhradu škody po nehodách s ujmou na zdraví

až do výšky max. 500 € na poistnú udalosť. Poistné krytie sa vzťahuje na právne výdavky za poradenstvo pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody v prípade udalostí spojených s ujmou na zdraví. Poistné krytie sa nevzťahuje na náhradu majetkovej ujmy.

 

Alpenverein OEAV.CZ

Pripoistenie

Riadni členovia Alpenvereinu si nad rámec základného poistenia môžu dojednať nasledujúce pripoistenia:

Trvalé následky úrazu

Poisťovňa Generali Versicherung AG, ktorá je partnerom rakúskeho Alpenvereinu, ponúka pre členov Alpenvereinu finančné zabezpečenie pre prípad úrazu s následkami trvalej invalidity od 50%, ktoré sa vám môžu prihodiť pri športových aktivitách vo vašom voľnom čase. Pripoistenie je platné na kalendárny rok. Trvalú invaliditu je možné doobjednať nezávisle na predĺženie členstva v Alpenverein kedykoľvek v priebehu roka, najneskôr však ku 30.9.

Ceny pripoistenie trvalej invalidity:

  • Pre jednotlivcov 10,50 € / rok resp. 21 € / rok = dvojnásobné pripoistenie alebo 31,50 € / rok = trojnásobné pripoistenie. Tomu potom zodpovedá mesačnej odškodné po celý zvyšok života vo výške 450 € / 900 € alebo 1 350 €.  
  • Pre rodiny s deťmi do 15 rokov 39 € / rok resp. 77 € / rok alebo 116 € / rok.  Poistenie je možné uzatvoriť pre každého člena OEAV až do dovŕšeného 74. roku života.

Alpenverein Premium

Pripoistenie využijete najmä v prípade:

  • Pobytu mimo územia republiky, ktorý bude dlhší ako 8 týždňov.
  • Ciest s plánovaným výstupom nad 6 000 metrov.
  • Navýšenie poistného limitu pre liečebné náklady z 10 000 € na 500 000 €.

Dojednáva sa pre jednotlivca alebo rodinu - teda až 7 spoločne cestujúcich osôb. Z nich môžu byť maximálne 2 dospelí nezávisle na príbuzenských vzťahoch.

Nahoru