Alpenverein OEAV.CZ Sněhová pole

Pozor na firnová pole!

Alpenverein upozorňuje turisty na nástrahy starých sněhových polí. Ve vysokých polohách, v úbočích severních svahů apod. mohou zůstat pole starého sněhu až do konce turistické sezóny. Správnými opatřeními můžete snížit riziko pádu na tvrdém, zmrzlém a často strmém sněhovém poli.

převzato z portálu Alpenverein.at

Stará sněhová pole představují často podceňované riziko pádu. Mnozí přeceňují tření na tvrdém podkladu a podceňují zrychlení v případě pádu. "I na svahu o poměrně mírném sklonu svahu dosáhneme rychlosti, kterou po ujetí pěti až deseti metrů již nelze zvládnout. Při sjíždění 40stupňového strmého firnového svahu dosáhnete téměř rychlosti volného pádu," upozorňuje Michael Larcher, vedoucí oddělení horských sportů Alpenvereinu. A pokračuje: "I mírnější svahy se sklonem 30 stupňů skrývají riziko, které si málokterý turista uvědomuje." Na zledovatělém povrchu je téměř nemožné zabrzdit, i když se na první pohled nezdá tak strmý. "Uklouznutí na sněhovém poli, které přechází ve skalnatý terén, nebo dokonce strmý pád může mít vážné následky," říká odborník z Alpenvereinu.

Alpenverein OEAV.CZ nesmeky

Kdy a jak se mají sněhová pole překonávat?

Stará sněhová pole mohou být dobrým důvodem k přerušení horské túry. V každém případě je nutné provést kritické posouzení rizik ještě před tím, než na sněhové pole vstoupíme. Je také nutné brát ohled na méně jisté partnery, zejména děti. Pokud chcete pokračovat v cestě i přes staré sněhové pole, zvažte tato bezpečnostních doporučení: "Pro přechod sněhového pole by mělo být alespoň horních deset centimetrů sněhové pokrývky změklých, abyste mohli skutečně našlapovat," radí odborník na horské sporty Michael Larcher a dodává: "Dobré pohorky (s kvalitní podrážkou) jsou zde samozřejmě naprostým základem."

Často pozorovanou chybou při překonávání sněhových polí je naklánění se ke svahu v důsledku nejistoty. Správně byste však měli kráčet je vzpřímeném postoji, kdy jsou boky mírně prohnuté ke svahu a těžiště těla je nad botou na straně do údolí. Pro podporu rovnováhy držte ruce mírně od sebe nebo použijte turistické hole, což je ještě účinnější.

Další cennou podporou na kluzkém povrchu jsou tzv. nesmeky nebo ještě lépe mačky, které výrazně zlepšují přilnavost na sněhu a výrazně snižují riziko uklouznutí. Nesmeky nevyžadují turistické boty kompatibilní s mačkami a váží přibližně 250 gramů; lze je snadno a rychle přetáhnout přes turistickou botu a vejdou se do každého batohu.

Alpenverein OEAV.CZ brždění při uklouznutí na firnu

Co dělat, když začnete klouzat?

Obecně platí, že na sněhových polích, kde hrozí riziko uklouznutí, je vhodné být kompletně oblečen a vzít si i rukavice. Uklouznete-li na starém sněhovém poli, musíte se okamžitě pokusit všemi prostředky pád přerušit. Čím vyšší je rychlost, tím obtížnější je skluz zastavit.

Při brzdění se otočíme na břicho a zaujmeme pozici kliku. Ruce a nohy máme mírně roztažené, špičky bot tlačíme do sněhu a zároveň se opíráme rukama. Nácvik této techniky brzdění v bezpečném terénu je důležitý - a zároveň zábavný pro děti i dospělé!

Zodpovědné plánování túr

Alpenverein doporučuje turistům, aby se před každou túrou pečlivě informovali o aktuálních podmínkách v terénu. Je důležité mít na paměti, že podmínky se mohou měnit v závislosti na orientaci svahu - například pokud turistická stezka vede ze slunné strany na severní svahy. Zvláštní pozornost je třeba věnovat dětem: Sněhové pláně jsou vhodným hřištěm pouze tehdy, pokud je sklon mírný a svah mírný a bez kamenů!

Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění

Také by vás mohlo zajímat