Alpenverein OEAV.CZ Alpská asociace: Zřeknutí se rozvojových projektů

Alpská asociace: Zřeknutí se rozvojových projektů jako investice do budoucnosti

Rakouský Alpenverein u příležitosti „Dne na ochranu Alp“ znovu zdůrazňuje obrovský tlak, kterému jsou v současnosti vystaveny volné alpské prostory. Podle alpského spolku je upuštění od dalšího rozvoje Alp investicí do budoucnosti.

Alpy jsou nejvíce zastavěným velehorským územím na světě a tlak na alpské volné prostory je stále obrovský. Aktuálním příkladem je plánovaná výstavba na ledovci Gepatschferner a rozšíření elektrárny Kaunertal. „Zcela nedotčená ledovcová oblast - mimochodem jedna z největších ve Východních Alpách - má být zastavěna pro několik dalších kilometrů sjezdovek. A cenné rašelinné oblasti by byly zničeny a nedotčené vodní toky, jako jsou Venter a Gurgler Ache, by byly kvůli rozšíření elektrárny přesměrovány - to je také všechno, jen ne udržitelné,“ vysvětluje Clemens Matt, generální tajemník rakouského Alpenvereinu.

„Plány rozvoje patří do muzea“

Alpský spolek využívá „Den na ochranu Alp“ jako příležitost znovu zdůraznit, že destruktivní zástavba v alpském terénu není aktuální, zejména v době klimatické krize. „Zdržení se dalšího rozvoje v našich Alpách je investicí do budoucnosti. Ochrana Alp jde ruku v ruce s ochranou biologické rozmanitosti a klimatu. Plány rozvoje patří do muzea, nehodí se do naší doby,“ zdůrazňuje Matt. „Rozvoj se nesmí stát nadměrným využíváním. Zenitu bylo již dávno dosaženo.“

Podle Alpenvereinu musí jít ochrana klimatu a ochrana přírody ruku v ruce. Plány na rozšíření elektrárny v Kaunertalu jsou s touto zásadou rovněž ve zjevném rozporu. Clemens Matt: „Byly by tam zničeny biotopy a biodiverzita by utrpěla obrovské škody.“

Podle Matta je Alpská asociace v této souvislosti někdy označována jako „preventista“. „Opak je ovšem pravdou: my jsme ti, kteří jsou PRO. Jsme pro ochranu Alp a pro ochranu alpských biotopů." zdůrazňuje Clemens Matt.

Valná hromada Alpského spolku přijala „Tölzovy směrnice“ před více než 100 lety: Alpenverein se od té doby snaží chránit dosud nedotčené oblasti před dalším rozvojem, aby byla zachována krása a nedotčená příroda horského světa.

Alpenverein OEAV.CZ Alpská asociace: Zřeknutí se rozvojových projektů
Hochtour Gepatschferner (Foto: DAV/Franz Güntner)
Staňte se členem
Alpenvereinu

Využívejte skvělé pojištění nejen do hor s řadou dalších výhod.

Z aktuálního dění

Také by vás mohlo zajímat